01 تیر 1403
فرشاد سليماني

فرشاد سلیمانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مواد (1389 - 1394)
 • فوق لیسانس مهندسی مواد-سرامیک (1387 - 1389)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • شیشه-سرامیک
 • سرامیک های مهندسی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
Farshad Soleimani (2023) P2O5–TiO2–CaO glasses as a host for Nd3+, structure and optical properties OPTICAL MATERIALS: 146; 12
4
5
6
7
8
9
Farshad Soleimani (2019) Preparation of nano-glass ceramic in ZAS system without added nucleating agents JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS: 520; 26-31
10
مقاله ارائه‌شده
1
فرشاد سلیمانی (1401) اثر رقيق كننده بر سنتز پودر نيتريد سيليسيم با درصد بالاي فاز آلفا به روش نيتريداسيون مستقيم سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، ایران، تهران
2
فرشاد سلیمانی (1401) بررسي اثر افزودن نيتريد بور بر خواص مكانيكي كامپوزيت N4/BAS/BN3Si تفجوشي شده به روش پلاسماي جرقه اي سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، ایران، تهران
3
فرشاد سلیمانی (1401) برر سي اثر دماي تفجو شي بر ريزساختار، خواص مكانيكي و ديالكتريك سرام يكهاي نيتريد سيليس يم تهيه شده به روش پرس داغ سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، ایران، تهران
4
فرشاد سلیمانی (1396) ايجاد نانوبلورهاي گانيت به منظور تهيه نانوشيشه-سراميك در سيستم ZnO-Al2O3-SiO2 هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین، ایران، تهران
5
فرشاد سلیمانی (1300) بررسي ساخت لعاب ماكروكريستالين مناسب براي بدنه هاي چيني سومین همایش ملی مهندسی مواد، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع

دانشجویان

 • طناز عليزاده
  نام و نام خانوادگی: طناز علیزاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سرامیک
  پایان نامه:
 • سهراب افروشته
  نام و نام خانوادگی: سهراب افروشته
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سرامیک
  پایان نامه:
 • محمد سليمي
  نام و نام خانوادگی: محمد سلیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سرامیک
  پایان نامه:
 • پوريا دهقاني
  نام و نام خانوادگی: پوریا دهقانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مواد سرامیک
  پایان نامه: بررسی خواص فیزیکی دی اکسید سیلیسیم سینتر شده به روش سینترینگ جرقه پلاسما
بیشتر