06 مرداد 1400
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فتانه یار احمدی (1399) بررسی تاثیر جامعه برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر بشارت برند از طریق تقویت اعتماد به برند مطالعات رفتار مصرف کننده: دوره 7 شماره2; 24-47
2
3
Fataneh Yarahmadi (2019) Providing a plan for improving supply chain performance improvement with attitude to factors affecting the time of goods delivery REVISTA GESTAO & TECNOLOGIA-JOURNAL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY: Vol. 19; 46- 63
4
مقاله ارائه‌شده
1
فتانه یار احمدی (1399) بررسی تاثیر کیفیت بانکداری الکترونیکی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بانک رفاه شعبه شهرستان نورآباد در استان لرستان هفتمین همایش ملی مدیریت،کارآفرینی،اقتصادبا رویکرد حمایت از تولید کالای ایرانی، ایران¡ همدان
2
فتانه یار احمدی (1399) تاثیر مولفه های آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی روژین پنجمین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری، ایران¡ اهواز
3
فتانه یار احمدی (1398) بررسی تأثیر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان با نقش تعدیل گری اعتماد، تعهد، دلبستگی به برند )مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران( کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت، ایران¡ رشت
4
فتانه یار احمدی (1398) بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی با نگرشی به وجدان کاری و عدالت سازمانی درک شده(مطالعه موردی:بانک ملی شهر همدان) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت، ایران¡ رشت
5
فتانه یار احمدی (1397) ارزیابی کارایی تولید انگوربا استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها مطالعه موردی: شهرستان ملایر چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
6
فتانه یار احمدی (1397) بررسی تاثیر نقش هویت برند بر میزان وفاداری مشتریان (مورد مطالعاتی: مشتریان لپ تاپ Lenovo در شهرستان اندیمشک) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و حسابرسی پویا، ایران¡ تهران
7
8
فتانه یار احمدی (1397) بررسی تأثیرهویت برند بر اعتماد نام تجاری سوممین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و حسابرسی پویا، ایران¡ تهران
9
10
فتانه یار احمدی (1397) شبکه های اجتماعی و صنعت بانکداری )چالش ها و فرصت ها( هفتمین کنفرانس ملی کاربرد های حسابداری و مدیریت، ایران¡ تهران
11
فتانه یار احمدی (1397) تاثیر جامعه برند در شبکه های اجتماعی بر وفاداری به برند بانک با نقش میانجی اعتماد برند )مطلعه موردی: بانک ملی شهرستان اسدآباد( هفتمین کنفرانس ملی کاربرد های حسابداری و مدیریت، ایران¡ تهران
12
فتانه یار احمدی (1397) وابستگی عاطفی مصرف کننده به برند )عشق به برند( و اثر آن بر کسب و کار خرد هفتمین کنفرانس ملی کاربرد های حسابداری و مدیریت، ایران¡ تهران
13
14
فتانه یار احمدی (1396) بررسی تاثیر عشق به برند و مولفه های آن بر وفاداری به برند اولین همایش ملی پژو هش های مدیریت و علوم انسانی، ایران¡ تهرانtehran
15
16
فتانه یار احمدی (1396) بررسی نگرش افراد نسبت به پیامک های تبلیغاتی تلفن همراه (مطالعه موردی مردم شهر اراک) حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ایران¡ تهران
17
فتانه یار احمدی (1395) طراحی استراتژی ظرفیت سازی در گمرک با بهره گیری از اسنادwco و تجربیات کشور های موفق دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد، هیران¡ تهران
18
فتانه یار احمدی (1395) جانشین پروری پیامبر اسلام )ص( در خطبه غدیر دومین همایش ملی غدیر وحدت،عقلانیا،بصیرت، IRAN¡ TEHRAN
19
20
فتانه یار احمدی (1395) بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت گاز استان گیلان اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهش در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، ایران¡ تهران
21
فتانه یار احمدی (1395) بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری کارکنان در بین کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی، ایران¡ تهران
22
فتانه یار احمدی (1395) بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری کارکنان در بین کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
23
فتانه یار احمدی (1395) شناسایی عوامل مؤثربر مصرف محصولات ارگانیک سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران¡ همدان
24
فتانه یار احمدی (1395) کیفیت خدمات پس از فروش عامل اصلی رضایتمندی مشتریان سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران¡ همدان
25
فتانه یار احمدی (1395) رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمانهای دولتی سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران¡ همدان
26
فتانه یار احمدی (1395) اثر مدیریت مناسب ارتباط با مشتری) CRM ( بر بهبود عملکرد سازمانی سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران¡ همدان
27
فتانه یار احمدی (1395) تاثیر گمرک الکترونیک بر صادرات و بازرگانی در گمرک استان لرستان کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، ایران¡ تهران
28
فتانه یار احمدی (1395) تعیین نقش سرمایه فکری در ارزیابی مولفه های عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شرکت های منتخب تولیدی استان قم) اولین همایش ملی اخلاق حرفه ای در نظام های آموزشی، ایران¡ ملایر
29
فتانه یار احمدی (1394) راهکارهای توسعه گردشگری پایدار در استان لرستان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران¡ ملایر
30
فتانه یار احمدی (1394) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش استان همدان) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران¡ همدان
31
فتانه یار احمدی (1394) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری )مورد مطالعه :کارکنان آموزش وپرورش استان همدان( دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران¡ همدان
32
فتانه یار احمدی (1394) بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه ملایر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابدرای، ایران¡ تهران
33
فتانه یار احمدی (1394) بررسی تطابق خدمات بازاریابی اتاق بازرگانی با انتظارات تولید کنندگان شهر همدان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابدرای، ایران¡ تهران
34
فتانه یار احمدی (1394) بررسی رابطه خوشنامی کارفرما- برند با جذابیت سازمانی و مدیریت استعداد (مطالعه ی موردی: شرکت مخابرات استان لرستان) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابدرای، ایران¡ تهران
35
فتانه یار احمدی (1394) بررسی مدل برندسازی برندهای سالم اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری در ایران، ایران¡ تهران
36
فتانه یار احمدی (1394) بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای بر بازاریابی ورزشی و توسعه ورزش همگانی در سطح استان کرمانشاه کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی دبی، امارات¡ دبی
37
فتانه یار احمدی (1394) بررسی ALM در بانک انصار استان لرستان کنفرانس بین المللی مدیریت و کارافرینی، ایران¡ تهران
38
فتانه یار احمدی (1394) بررسی رابطه بین مدیریت دارایی، مدیریت بد هی و مدیریت درآمد با با ریسگ نقدینگی در بانک انصار استان همدان کنفرانس بین المللی مدیریت و کارافرینی، ایران¡ تهران
39
فتانه یار احمدی (1394) بررسی اثر محیط فیزیکی بر مدت زمان ماندگاری مشتری از طریق رضایتمندی در محیط رستوران همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران¡ ملایر
40
فتانه یار احمدی (1394) بررسی وضعیت مزیت رقابتی شعب بانک سینای شهرستان همدان همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران¡ ملایر
41
42
فتانه یار احمدی (1394) بررسی رابطه ی بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی (مطالعه ی موردی: شعب بانک ملی شهرستان همدان) همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران¡ ملایر
43
فتانه یار احمدی (1394) بررسی وضعیت فرسودگی شغلی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان همدان همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران¡ ملایر
44
فتانه یار احمدی (1394) بررسی چالش های پیش روی صادرات فرش دستباف بر سودآوری و سرمایه گذاری همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران¡ ملایر
45
فتانه یار احمدی (1393) مسئولیت اجتماعی ضرورت حکومت های محلی؛ ارایه مدلی برای شهرداری ها کنفرانس بین المللی ابزار ها و تکنیک ها ی مدیریت، ایران¡ تهران
46
47
فتانه یار احمدی (1393) تعیین ابعاد احترام به شهروندان، به عنوان مشتریان اصلی در شهرداری مشهدبا رویکرد بهبود مستمر اولین کنفرانس رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار، ایران¡ تبریز
48
49
فتانه یار احمدی (1393) تأثیر آگهی های تبلیغاتی در دیدگاه بینندگان ایرانی اولین هامیش ملی بازاریابی،فرصت ها و چالش ها، ایران¡ مشهد
50
فتانه یار احمدی (1392) بررسی و تحلیل عوامل بازاریابی و صادرات بر میزان تولید انگور (مطالعه موردی: شهرستان ملایر) دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
51
فتانه یار احمدی (1392) تأثیر صنعت گردشگری بر توسعه کارآفرینی استان لرستان همایش ملی دانشگاه کار آفرین،صنعت دانش محور، ایران¡ بابلسر
52
فتانه یار احمدی (1391) بررسی دیدگاه کارشناسان و مدیران اکوتوریسم در مسائل اقتصادی و اجتماعی استان لرستان همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی، ایران¡ ملایر
53
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38