30 فروردین 1403
حميدرضا افتخاري

حمیدرضا افتخاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1391 - 1396)
  عنوان رساله: ارائه مدل شناسایی رفتار راننده آگاه از خودرو و مسیر
 • فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1381 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: شفافیت کامل مکانی و قابلیت استقلال از سکو در عامل های متحرک هوشمند
 • لیسانس مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه تهران ، ایران (1377 - 1381)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سامانه های حمل و نقل هوشمند
 • اینترنت اشیا
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Hamidreza Eftekhari (2022) An Expert System for Evaluation Driver Behavior Based on Fuzzy Fusion of Smartphone Sensors International Journal Of Transportation Engineering: 10; 1027-1039
3
Hamidreza Eftekhari (2020) Smartphone-based system for driver anger scale estimation using neural network on continuous wavelet transformation AUT Journal of Mathematics and Computing: 1; 113-124
4
حمیدرضا افتخاری (1398) تعيين گونه سفر مبتني بر پويشگر شبكه واي-فاي با استفاده از شبكه فازي-عصبي تطبيقي مهندسی حمل و نقل: سال دهم/ شماره چهارم/تابستان1398 (پیاپی:41); 925-939
5
Hamidreza Eftekhari (2019) A similarity-based neuro-fuzzy modeling for driving behavior recognition applying fusion of smartphone sensors Journal of Intelligent Transportation Systems: 23; 72-83
6
Hamidreza Eftekhari (2018) Hybrid of discrete wavelet transform and adaptive neuro fuzzy inference system for overall driving behavior recognition TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR: 58; 782-796
7
Hamidreza Eftekhari (2018) Three-Phases Smartphone-Based Warning System to Protect Vulnerable Road Users Under Fuzzy Conditions IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS: 19-7; 2086 - 2098
8
Hamidreza Eftekhari (2017) The lower bound for dynamic parking prices to decrease congestion through CBD Operational Research: 17; 61–787
9
مقاله ارائه‌شده
1
حمیدرضا افتخاری (1402) هوشمند سازي كاشت، داشت و برداشت با بهره گيري از پهپادها كنشگر و كنش پذير در كشاورزي هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، سراوان
2
حمیدرضا افتخاری (1398) چراغ خطر الكترونيك مبتني بر شبكه ي فازي عصبي تطبيقي در تصادفات زنجيره اي مجهز به فناوري ارتباطات بين خودرويي هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، ایران، تهران
3
Hamidreza Eftekhari (2019) Urban Traffic Monitoring Using Smartphone Wi-Fi Probe Request 12th International Conference of Iranian Operations Research Society, IRAN, BABOLSAR
4
حمیدرضا افتخاری (1396) تعيين گونه سفر مبتني بر پويشگر شبكه واي فاي با استفاده از شبكه فازي-عصبي تطبيقي هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، ایران، تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه (1397 - ادامه دارد)
 • مدیریت فناوری اطلاعات (1387 - 1391)
بیشتر