01 خرداد 1403
حميدرضا افتخاري

حمیدرضا افتخاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
سامانه فازی عصبی هشدار تصادف تعاملی مبتنی بر رفتار راننده در تصادفات زنجیره ای با استفاده از ارتباطات بین خودرویی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
چراغ ترمز اضطراری الکترونیک، خودروهای به هم مرتبط، سامانه هشدار تصادف تعاملی، شبکه فازی عصبی تطبیقی
سال 1402
مجله پژوهشنامه حمل و نقل
پژوهشگران حمیدرضا افتخاری

چکیده

عدم توجه به تفاوت رانندگان در میزان درک خطر در سامانه های هشدار تصادف موجب می شود هشدارهای نابجا و غیر ضروری در این سامانه ها افزایش یابد. در این پژوهش مدلی مبتنی بر فناوری ارتباطات بین خودرویی و براساس رفتار راننده ارایه شده است. در مدل پیشنهادی فعال سازی سامانه مبتنی بر شاخص درک خطر انجام می پذیرد. سپس موقعیت هایی که به صورت بالقوه خطرناک محسوب می شوند با استفاده از یک شبکه عصبی شناسایی می گردد. در گام بعد اختلاف شتاب ترمز با فرض هشدار یا عدم هشدار به راننده با استفاده از یک تخمین گر فازی عصبی محاسبه می شود. در نهایت براساس سابقه شتاب ترمز راننده، نسبت به هشداردهی به ایشان اقدام می گردد. نتایج بر روی مجموعه داده های محک ان جی سیم (NGSIM) که شامل بیش از 11 میلیون رکورد از رفتار رانندگی حدود 3300 راننده می باشد، با استفاده از نرم افزار متلب ارزیابی گردیده است. دقت سامانه در شناسایی موقعیت های بالقوه خطر 97 درصد بوده است و خطای تشخیص شتاب ترمز 4/8 درصد می باشد. دقت سامانه در هشدار دهی نیز 98 درصد بدست آمده است. بر این اساس مدل پیشنهادی با حذف هشدارهای غیرضروری و نابجا موجب افزایش اطمینان راننده به سامانه و سفارشی شدن آن بر اساس رفتار رانندگی می گردد.