31 خرداد 1403
حميد خدائي

حمید خدائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض-آنالیز ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
میانگین های پایا روی فضاهای باناخ و پایداری معادله تابعی کوشی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
میانگین پایا, فضای باناخ, گروه میانگین پذیر, نیم گروه میانگین پذیر, انتخاب جمعی, پایداری, معادله تابعی کوشی, نگاشت مجموعه مقدار, فشرده ی ضعیف, تابع شبه جمعی, فضای به طور موضعی محدب
سال 1397
پژوهشگران حمید خدائی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه, توسیع هایی از میانگین های پایا روی فضاهای باناخ‎\LTRfootnote{Banach}‎ را مطالعه کرده, همچنین شرایط لازم برای وجود میانگین پایا و برخی از مثال هایی که این شرایط را ندارند, بیان می کنیم. علاوه بر این, شرط لازم و کافی برای وجود یک انتخاب جمعی از یک نگاشت مجموعه مقدار فشرده ی ضعیف, تعریف شده روی یک نیم گروه میانگین پذیر را بیان کرده و به عنوان کاربردی از آن در مشخص کردن جوابهای نامعادلات تابعی متعددی از جمله توابع شبه جمعی استفاده می کنیم