01 خرداد 1403
حسن ملكي

حسن ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1389 - 1394)
    عنوان رساله: فضاهای غایی
  • فوق لیسانس ریاضی ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1386 - 1388)
  • لیسانس ریاضی ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1381 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hassan Maleki (2022) NEW GENERALIZATION OF MANIFOLDS AND ORBIFOLDS USING OF GENERALIZED GROUPS journal of mahani mathematical research center: 2; 19-29
2
حسن ملکی، داور گروه ریاضی- مینا جمشیدی (1399) روانشناسي پارادوكس هاي رياضي فرهنگ و اندیشه ریاضی: 66; 147-156
3
Mosayeb Zohrehvand, Hassan Maleki (2016) On general (α, β)-metrics of Landsberg type INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS: 13-6; 1-13
4
Hassan Maleki (2015) T-Spaces Turkish Journal Of Mathematics: 39; 851 -863
مقاله ارائه‌شده
1
Hassan Maleki (2023) SOME RESULTS ON PRESERVERS OF SIMPLE MAJORIZATION 54th Iran's annual mathematics conference (IAMC), Iran, Zanjan
2
حسن ملکی (1401) برخي رفتارهاي ديناميكي فضاهاي انتقال دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، ایران، شیراز
3
حسن ملکی (1400) مثلثي زيبا بين سيستم هاي ديناميكي، جبر و تركيبيات سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی، ایران، سبزوار
4
Hassan Maleki (2021) A NEW GENERALIZATION OF ORBIFOLDS USING OF GENERALIZED GROUPS 51 st Annual Iranian mathematics conference, Iran, Kashan
5
حسن ملکی (1398) بررسي ساختار ريماني $\Sigma$-متاليك روي زيرمنيفلدهاي يك منيفلد ريماني متاليك پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران، ایران، شیراز
6
حسن ملکی، مسیب زهره وند (1395) ديناميك نمادين دو بعدي چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی و آمار، ایران، کرج
7
حسن ملکی (1394) از دانش تا مهارت بهكارگيري آن، چالشي بين تحقيقات و عملكرد در حوزه آموزش رياضي سمینار علوم ریاضی و چالش ها، ایران، تهران
8
Hassan Maleki (2015) NEW RESULTS ON GENERALIZED GROUPS 2nd National Conference on Mathematics and its Applications, Iran, Malayer
9
Hassan Maleki (2015) A preorder on matrices with approximately P-majorization 2nd National Conference on Mathematics and its Applications, Iran, Malayer
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مسیب زهره وند، حسن ملکی (1396) بررسي (آلفا، بتا)-متريك هاي تعميم يافته از نوع لندسبرگي دانشگاه ملایر
پایان‌نامه