01 خرداد 1403
حسين رجائي شريف آبادي

حسین رجائی شریف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی-گروه علوم دامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تغذیه دام
تلفن: +98-9137243262
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم دامی-تغذیه دام ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1391 - 1395)
  • فوق لیسانس علوم دامی-تغذیه دام ، دانشگاه شیراز ، ایران (1386 - 1389)
  • لیسانس مهندسی کشاورزی-علوم دامی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • ژنومیکس تغذیه ای (نوتریژنومیکس)
  • اساس سلولی-ملکولی بازده خوراک در حیوانات مزرعه ای
  • برهمکنش ژنوتیپ و تغذیه
  • سلامت دستگاه گوارش
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
saeed khalaji, mahdi hedayati, Hossein Rajaei-Sharifabadi (2023) Use of condensed fermented corn extractives (liquid steep liquor) as a potential alternative for organic acids and probiotics in broiler ration Italian Journal of Animal Science: 22; 418-429
2
3
Hossein Rajaei-Sharifabadi (2021) Relationship of Mitochondrial Biogenesis and Phenotypic Expression of Residual Feed Intake in Fat-Tailed Lambs iranian journal of applied animal science: 11; 117-122
4
5
Hossein Rajaei-Sharifabadi (2020) A Meta‐Analysis of the Effect of Probiotics Administration on Growth Performance of Suckling Calves in Iran iranian journal of applied animal science: 10; 7
6
7
8
9
10
11
12
13
حسین رجائی شریف آبادی (1393) اثر كاربرد كودهاي زيستي، شيميايي و آلي بر برخي ويژگي هاي كيفي علوفه سورگوم دانه اي در شرايط گلخانه پژوهش کشاورزی - دانشگاههای منطقه غرب: 16; 69-80
14
15
16
مقاله ارائه‌شده
1
مهدی هدایتی، سعید خلجی، حسین رجائی شریف آبادی (1400) اثر متقابل پودر گياه بادرنجبويه با پروبيوتيك لاكتوفيد بر سلول هاي ايمني و مورفولوژي ايلئوم در جوجه هاي گوشتي تحت تنش دگزامتازون نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
2
سعید خلجی، مهدی هدایتی، حسین رجائی شریف آبادی (1400) اثر خيساب ذرت بعنوان يك منبع اسيد الي در جوجه هاي گوشتي نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
3
حسین رجائی شریف آبادی (1400) اثر مكمل سازي شير با منابع مختلف عنصر روي بر رشد و مصرف خوراك جامد گوساله هاي شيري در اوايل زندگي نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
4
میلاد منافی، حسین رجائی شریف آبادی (1400) اثر سطوح مختلف مكمل گياهي- عناصر معدني بر عملكرد توليد مثلي خروس هاي مادر گوشتي در سن 60 هفتگي اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی، ایران، ارومیه