07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مؤلفه های هوش معنوی با تأکید بر نقش الگویی شخصیت شهید محراب آیت الله سید اسدالله مدنی با استفاده از مدل هوش معنوی ایمونز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هوش معنوی، روش تربیتی الگویی، سید اسدالله مدنی ، مدل هوش معنوی ایمونز
سال 1400
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

هدف: معلمان بزرگ به سان الگویی نیکو برای دیگران همواره به دارا بودن شخصیتی اثربخش در طول زندگی و نیز دریافت معانی حقیقی از زندگی شناخته می شوند. شناخت و دریافت معنا از زندگی به عنوان ابزار کلیدی در حل مسائل و دارا بودن اثربخشی در طول و عرض زندگی با استفاده از نگاه معمول به ابعاد شخصیتی افراد میسور نمی گردد.هوش معنوی، مجموعه ای از توانایی ها برای بهره گیری از منابع است که می تواند کیفیت زندگی و سازگاری فرد را پیش بینی و به نمایش بگذارد. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های هوش معنوی بر مبنای ویژگی های شخصیتی شهید محراب آیت الله سید اسدالله مدنی است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر برای شناسایی مؤلفه های هوش معنوی از روش کیفی تحلیل مضمون و مدل هوش معنوی ایمونز استفاده کرده است. یافته ها: یافته های پژوهش بر اساس تحلیل مضمون صورت گرفته ، 28 مضمون اصلی و 29 مضمون فرعی از ویژگی های شخصیتی شهید مدنی را شناسایی نمود. نتیجه گیری: مضامین اصلی و فرعی شناسایی شده با مراحل پنج گانه مدل هوش معنوی ایمونز که شامل قابلیت تعالی، ورود به سطح معنوی بالاتر، توانایی یافتن تقدس در فعالیت ها و رویدادها، به کارگیری منابع معنوی برای حل مسائل زندگی، توانایی انجام رفتار فاضلانه می باشد،منطبق است.