07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحلیلی مهارتهای آموزش تفکر انتقادی از منظر نهج البلاغه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کلید واژه ها: تفکر انتقادی، دوراندیشی، نهج البلاغه، پرسشگری، مهارتها
سال 1397
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی تحلیلی مهارتهای آموزش تفکر انتقادی از منظر نهج البلاغه تدوین شده است. روش شناسی: در پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از تحلیل محتوا، مهارتهای آموزش تفکر انتقادی از منظر امام علی(ع) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش مهم ترین مهارتهای آموزش تفکر انتقادی از منظر نهج البلاغه عبارتند از پرسشگری، جستجوگری، دوراندیشی، مطالعه تاریخ سرگذشت پیشینیان، مشاهده و درک عاقلانه. که از این میان پرسشگری مهارتی مشترک در بین اکثر اندیشمندان است، که موجب ارتقای سطح تفکر انتقادی می شود. تفکر انتقادی قابل آموزش است. همچنین مهارتهای تفکر انتقادی را هم از سن دبستان می توان آموزش داد.