07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج: وضعیت، موانع و راهکارهای بهبود آن
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
گرایش جوانان استان همدان به ازدواجT وضعیت، موانع و راهکارهای بهبود آن
سال 1398
پژوهشگران حسن قراباغی ، محمد آتله خانی

چکیده

ازدواج به عنوان مبنای شکل گیری نهاد خانواده، مناسکِ گذار افراد از جوانی به بزرگ سالی و مهم ترین واقعه در زندگی فردی، همواره در افکار عمومی جامعه و در تحقیقات علمی و دانشگاهی موردتوجه قرارگرفته است.ازدواج یک نهاد اجتماعی و حقوقی مهم هست که از طریق فراهم کردن مجموعه خاصی از حقوق، امتیازات، تعهدات، مسئولیت ها و انتظارات نقشی جدید، از روابط زناشویی حمایت می کند و موجب بقاء و تداوم نهاد خانواده و ساختار اجتماعی می شود. ازدواج به همراه سازوکارهای تحقق و نظم و ترتیبات مرتبط با آن، یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی، فرهنگی و زیستی است که هم متأثر از تحوّلات جامعه و هم تأثیرگذار بر آن هست