07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش عدالت در نهج البلاغه و سایر مکاتب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عدالت، علی، نهج البلاغه، مکاتب
سال 1398
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

چکیده اگر عدالت نباشد زندگی به زحمتش نمی ارزد. عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است و مثل آزادی قرین و همزاد آدمی است. ولی برای درک مفهوم عدالت باید به مفهوم مخالف آن رجوع کرد؛ یعنی فهم بهتر عدالت با توجه به مفهوم ملموس تر ظلم به وجه آسان تری صورت می گیرد. برای درک عدالت در اندیشه ها باید مفاهیم دیگری مثل آزادی و برابری نیز فهمیده شوند چرا که این سه مفهوم )عدالت، آزادی و برابری) با یکدیگر روابط پیچیده ای دارند و مثلث فلسفه اخلاقی – سیاسی را تشکیل می دهند. به طور کلی، مفاهیم عدالت و آزادی، مفاهیم اساسی اندیشه سیاسی هستند.. منظور علمای جامعه شناسی از عدالت این است که تمام قواعد حاکم بر افراد را باید در وجدان عمومی جست و جو کرد و مبنای قواعد حقوقی باید عدالت اجتماعی به معنای واقعی خود تأمین می شود. این عدالت در سه شکل تجلی می کند. عدالت اداری، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی همچنین اصل «آنچه بر خود روا نمی داری بر دیگران هم روا مدار» به عنوان قدیمی ترین، مقبول ترین و عام ترین اصل اخلاقی است همه ادیان الهی بر آن صحه گذاشته اند و زیربنای عدالت هم قرار گرفته است.