01 تیر 1403

محمد صادق عبدی مقصودلو

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / مهندسی مواد
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی