01 تیر 1403
مهشيد دشتي

مهشید دشتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه برخی خواص توپولوژیک فضای مشخصه ی یک جبر باناخ
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جبر باناخ، فضای مشخصه، میانگین پذیری، توپولوژی ضعیف، جبرهای سگال
سال 1396
پژوهشگران مهشید دشتی(استاد راهنما)

چکیده

فرض کنیم A یک جبر باناخ جابجایی باشد....