03 خرداد 1403
محمدرضا محبي فر

محمدرضا محبی فر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-اپتیک
تلفن: +988132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر فاکتور دما بر اتلاف های ترمال یک رزوناتور آکوستیکی در مدهای شعاعی و طولی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دما؛ رزوناتور آکوستیکی؛ اتلاف ترمال؛ اسپکتروسکپی فوتوآکوستیک لیزری
سال 1399
پژوهشگران محمدرضا محبی فر

چکیده

رزوناتور آکوستیکی اصلی ترین المان فوتونیکی موجود در یک چیدمان سنسور فوتوآکوستیکی لیزری است. از این رو اتلاف های حاکم بر این رزوناتور از اهمیت بالایی در طراحی این سنسور آکوستیکی برخوردارند. در این مطالعه با حل تحلیلی معادلات رزوناتور آکوستیکی، تاثیر فاکتور دما را بر اتلاف های ترمال مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با در نظر گرفتن گاز بافر نیتروژن برای شناسایی مقدار گاز مجهول متان و برای یک رزوناتور آکوستیکی از جنس استیل و شکل استوانه ای به طول و شعاع 16 سانتی متر و 3 میلیمتر انجام شد. توان لیزر 45/0 وات و فرکانس چاپر به منظور دستیابی به حالت تشدیدی 09/1 کیلو هرتز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش دما از 17 به 37 درجه سانتی گراد، ضخامت لایه مرزی ترمال در مد طولی 57/1 درصد و در مد شعاعی61/1 درصد کاهش می یابد.