03 خرداد 1403
محمدرضا محبي فر

محمدرضا محبی فر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-اپتیک
تلفن: +988132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری نیروی تله لیزری نانو آنتن نوری پلاسمونیکی تحت تابش لیزر مرئی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تلۀ لیزری، تشدید پلاسمون سطحی موضعی، لیزر مرئی، نانو آنتن نوری، نیرو
سال 1400
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران محمدرضا محبی فر ، علی مقدسی

چکیده

در این مقاله با استفاده از نانو آنتن نوری و لیزری در ناحیۀ مرئی بر مبنای تشدید پلاسمون سطحی موضعی، یک تله لیزری با قابلیت اعمال نیروی پیکو نیوتنی طراحی شده است. معادلات ماکسول حاکم بر سیستم به روش تفاضل محدود حوزۀ زمان بصورت عددی حل شده است. سپس اثر حضور شیارهای دایره ای نوک این نانو آنتن را بر میزان نیروی گرادیانی این تلۀ لیزری مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج شبیه سازی نشان داد بیشینۀ شدت میدان الکتریکی برای حالتهای بدون و با شیار به ترتیب در طول موجهای 533 و 608 نانومتر رخ می دهد و در ضمن، ایجاد شیار بر نوک نانو آنتن باعث افزایش این شدت در نوک نانو آنتن می شود. همچنین نیروی وارد بر نانو ذرۀ کروی 10 نانومتری در فاصله 3 نانومتری از نوک نانوآنتن طراحی شده، برای حالتهای بدون و با شیار به ترتیب0.11 pN/W و 0.55 pN/W بدست آمد. یعنی اولاً نانو آنتن نوری پلاسمونیکی طراحی شده می تواند به عنوان تلۀ لیزری برای نانو ذرات فلزی استفاده شود. ثانیاً ایجاد شیار سطحی بر نوک این نانو آنتن، نیرو و در نتیجه کارایی تلۀ لیزری را حدود 5 برابر می کند.