01 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد (1385 - 1389)
  • فوق لیسانس اقتصاد (1385 - 1385)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Muhammad Piri (2024) Relationship between Implications of Staff Motivation and Burnout in Malayer University journal of propulsion and technology: Vol. 44No. 6; 4692-4701
3
4
Muhammad Piri (2022) THE EFFECT OF CELEBRITY'S PHYSICAL ATTRACTIVENESS ON THE BUY INTENTION AMONG YOUNG CONSUMERS International Journal Vallis Aurea: Vol. 8 No. 1, 2022.; 5-20
5
6
محمد پیری (1399) پيش بيني رابطه اخلاق و محيط كسب وكار بر توسعه اقتصادي ايران اخلاق در علوم و فناوری: دوره 15شماره 2; 93-99
7
محمد پیری (1398) بررسي مصرف و پس انداز در سبك زندگي اسلامي مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی: دوره 7، شماره 14 - شماره پیاپی 14 پاییز و زمستان 1; 79-112
8
محمد پیری (1398) بررسي دانش، نگرش و رفتارمالي در سوادمالي دانشجويان جامعه شناسی آموزش و پرورش: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 12; 56-67
9
احسان ترکاشوند، محمد پیری (1398) بررسي مصرف و پس انداز در سبك زندگي اسالمي مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی: 14; 79-112
10
محمد پیری (1398) عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI)، كشورهاي منطقه منا (2015-1980) سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی: 19; 261-282
11
Muhammad Piri (2019) The E fficacy of Predictive Methods in Financial Statement Fraud DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY: 2019; 1-12
12
محمد پیری (1397) رضايتمندي دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و اداري دانشگاه جامعه شناسی آموزش و پرورش: دوره 7، شماره 7، بهار و تابستان 1397 (7); 214-230
13
Muhammad Piri (2015) Comparative Advantage of Raisins Production of Iran (Case Malayer County) Asian Journal Of Research In Business Economics And Management: Year 2015, Volume-5, Issue-8 (August); 1-10
14
Muhammad Piri (2014) Could FDI Really Help; a Study of Effect of FDI in Petroleum Exporting Country (Case, Iran) Asian Journal Of Research In Business Economics And Management: Year 2014, Volume-4, Issue-11 (November2014); 172-180
مقاله ارائه‌شده
1
محمد پیری (1402) نقش فرسودگي شغلي كاركنان در كاهش تعهد سازماني و عملكرد پرسنل سازمان هشتمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، ایران، خوانسار
2
3
Muhammad Piri (2023) The Effect of Neuromarketing on Determining Ardabil as Tourist Destination The second international conference on sustainable tourism development management challenges and solutions with emphasis on Ardabil province, IRAN, Ardabil
4
محمد پیری (1402) تاثيراستفاده از تاييدكننده هاي مشهور در تبليغات و ارتقاء فروش بر خلق ارزش ويژه برند مورد مطالعه فروشگاه شهر فرش پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، ایران، تهران
5
محمد پیری (1402) تاثير بحرانهاي مالي بر شركتهاي كوچك و راهكارهاي پيش روي دولت پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، ایران، تهران
6
Mahin Keramatifard, Muhammad Piri (2023) Body language and techniques in business , Iran, Tehran
7
محمد پیری (1402) تأثير استرس و فرسودگي شغلي بر عملكرد سازماني كاركنا ن هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، ایران، تهران
8
محمد پیری (1401) تاكتيك هاي بازاريابي رابطه ايي و قابليت هاي بازاريابي و تأثيرشان بر تصميم خريد بيمه عمر هفتمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران، ایران، همدان
9
محمد پیری (1401) بررسي همبستگي گردش شغلي با ابعاد رضايتمندي كاركنان دانشگاه ملاير اولین همایش ملی ایده پردازی، مباحث و یافته های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تهران
10
محمد پیری (1400) بررسي تاثير اقتصاد ديجيتال در بازاريابي بر توسعه صادرات و رشد اقتصادي همدان اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، ایران، تهران
11
محمد پیری (1400) تاثير متقابل توانمندي هاي اجتماعي و فرهنگ يادگيري مشاركتي در كاركنان دانشگاه ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد حسابداری صنعت محور، ایران، تهران
12
Muhammad Piri (2021) Investigating the effect of celebrity endorsement on brand credibility, corporate credibility, advertising credibility, consumer social status on buy intention National conference of new achievements in management, economics and accounting research, Iran, Isfahan
13
محمد پیری (1400) تأثير برچسب گذاري روي ميوه بر رفتار خريد مشتريان دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، ایران، سنندج
14
محمد پیری (1398) تاثير تبليغات بازي هاي رايانه اي بر جذب مشتريان (مطالعه موردي برند هاي شيريني و شكلات) همایش ملی شکلات ، قهوه و شیرین کننده های طبیعی، ایران، اصفهان
15
محمد پیری (1397) تاثير جامعه برند در شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري به برند بانك با نقش ميانجي اعتماد برند هفتمین کنفرانس ملی کاربرد های حسابداری و مدیریت، ایران، تهران
16
محمد پیری (1397) اثر بخشي تبليغات در محيط بازي هاي رايانه اي برجذب مشتري هفتمین کنفرانس ملی کاربرد های حسابداری و مدیریت، ایران، تهران
17
محمد پیری (1396) بررسي نقش هوش فرهنگي در فرماندهي و كنترل دهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، ایران، تهران
18
محمد پیری (1396) اعتماد سازي در سازمان هاي دولتي، چالش مهم مديريت دولتي اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ایران، ملایر
19
محمد پیری (1396) محاسن و معايب گردش شغلي كاركنان اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ایران، ملایر
20
محمد پیری (1396) فرصتهاي كوچك و اهداف بزرگ، تاثير صنايع كوچك و متوسط بر توسعه لرستان دومین کنفرانس بین المللی فرصتهای سرماه گذاری در لرستان، ایران، خرم آباد
21
محمد پیری (1395) بررسي تاثير اعتبار برند حلال بر تسهيل بازاريابي صادرات محصولات غذايي (مطالعه موردي: برند سحر) دومین همایش بین المللی پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
22
محمد پیری (1395) بررسي ارتباط بين خدمات پس از فروش با رضايتمندي مشتري مطالعه موردي : شركت توليدي صنعتي پاديسان چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران، تهران
23
محمد پیری (1395) مديريت ارتباط با مشتري و عملكرد سازماني در شركتهاي بيمه خصوصي شهر اهواز چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران، تهران
24
محمد پیری (1395) تحليل رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در بين كاركنان دانشگاه ملاير چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران، تهران
25
Muhammad Piri (2015) E-Banking, Iran Experience International Commerce and Social Science Conference, INDIA, PUNE
26
محمد پیری (1394) ايجاد فرصت هاي نوين ورود جريان سرمايه گذاري خارجي با تكيه بر سرمايه گذاري دانش محور در در منابع انساني کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، ایران، خرم آباد
27
28
29
محمد پیری (1393) فضاهاي سبز شهري؛ نياز به سرمايه گذاري پايدار دولت همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران، ملایر
30
محمد پیری (1393) مصرف فرآورده هاي حاصل از نفت و رشد اقتصادي ايران کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران، ایران، شیراز
31
محمد پیری (1393) تفكر صحيح اقتصادي: حلقه مفقود بين پژوهش هاي علوم تربيتي و كاربردي كردن آنها همایش ملی جایگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ایران: چالشها و فرصتها، ایران، ملایر
32
محمد پیری (1392) بهينه سازي مصرف انرژي در بخش كشاورزي جنگ بيهوده يا مناسب سازي روابط همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران، ملایر
33
محمد پیری (1392) سوبسيد سرمايه گذاري افراطي و خسارتهاي اقتصادي در صنعت ماهيگيري همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر
34
محمد پیری (1392) طرح اوليه خوشه (صتعني) انگور ملاير (مقدمات الزامات طرح الگوي اوليه) دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
35
محمد پیری (1392) نگاهي اقتصادي به آموزش زبان خارجي : فرصت ها و چالشها کنفرانس ملی زبان،آموزش و ادبیات، ایران، ملایر
36
محمد پیری (1390) جهاد اقتصادي يك ضرورت نه يك خواسته اولین کنفرانس ملی جهاد اقتصادی، ایران، خرم آباد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
Khosro Sayevand, Farhad Ghasemi Aghbash, Muhammad Piri, Iman Pazhouhan (2020) مهمترين معيارهاي موثر در توليد مبلمان و منبت شهرستان ملاير و نقش آفريني اين صنعت در عرصه بين المللي هیات مدیره بازار بزرگ مبل ملایر
2
احسان ترکاشوند، محمد پیری (1399) اثر سبك زندگي اسلامي بر نگرش اقتصادي(مصرف- پس انداز) دانشجويان دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
کتاب
1
محمد پیری (1402) خلاصه اي از مفاهيم اقتصاد خرد شابک:9786004035606
2
3
محمد پیری (1402) روشهاي سري زماني در آمار و اقتصاد شابک:9876002194251
4
محمد پیری (1401) بانك ها و بحران ها شابک:9786002193124
5
6
محمد پیری (1400) اقتصاد خرد شابک:6002192638
7
محمد پیری (1400) اقتصاد ديجيتال و ساختار بازارها شابک:9786002192943
8
محمد پیری (1399) اقتصادسنجي پيشرفته شابک:9786007780725