08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اکسایتون-پولاریتون در یک میکروکاواک اپتیکی مخروطی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
اکسایتون، پولاریتون، نقطه کوانتومی
سال 1399
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

نقاط کوانتومی از موجواد اصیل فیزیکی هستند که یکی از ارکان اصلی فناوری نانو مخصوصاً در حوزه نانواپتیک به حساب می آیند. این موجودات نانومقیاس در حقیقت ریزترین موجودات فناوری نانو را تشکیل می دهند. نقاط کوانتومی دارای خواصی نوری و الکتریکی بسیار مهمی هستند و قابلیت استفاده در حوزه های مختلف اپتیک و الکترونیک را دارند. به همین خاطر، بررسی فیزیک پشت پرده این خواص عجیب و غریب از اهمیت بالایی برخوردار است. نقاط کوانتومی مخروطی از مواردی هستند که در مراجع کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و این در حالی است که وجود دو پارامتر هندسی شعاع و زاویه راس می تواند آزادی عمل در دستکاری خواصی فیزیکی آنها را بیشتر کند. در این طرح با روش های محاسباتی و شبیه سازی به مسئله نقاط کوانتومی مخروطی و تشکیل اکسایتون-پولاریتون در آنها پرداخته می شود.