08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
روش جدید، سریع و در دمای اتاق الکترولیز پلاسما برای سنتز یک ظرفی نانوذرات هیدروکسید نیکل و نیز مطالعه ویژگی های مکانیکی و ساختاری آن ها به منظور استفاده در باتری ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تخلیه الکتریکی، پین-به-محلول
سال 1401
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات هیدروکسید نیکل توسط روش جدید و سریع الکترولیز پلاسما در دمای اتاق و بدون استفاده از عامل پوششی سنتز شده اند. در همه مراحل سنتز، آب دی یونیزه به عنوان حلال استفاده شد. مشاهدات تجربی مؤید آن است که به محض ایجاد پلاسمای هوا بین پین فلزی و سطح محلول، ذرات کوچکی در محل تماس پلاسما-محلول پدیدار می شود که به تدریج سراسر الکترولیت را فرا می گیرند. در ادامه پس از گذشت مدت زمانی معین، ماده مذکور ته نشین شده و به منظور انجام مشخصه یابی های مورد نیاز، توسط سانتری فیوژ جداسازی و خشک گردید. تصاویر TEM گرفته شده نشان داد که بیشتر ذرات کروی شکل بوده و اندازه ای در حدود nm 30-25 دارند. بررسی ابعاد ساختاری و مکانیکی نانوذرات مذکور توسط تحلیل XRD بر اساس روش ویلیامسون-هال صورت گرفت. الگوی XRD یک ساختار رمبوهدرال را برای نانوذرات Ni(OH)2•0.75H2O نشان داد و اندازه بلورک ها در حدود nm 41/2 تخمین زده شد. جابجایی اندک قله های XRD نانوذرات سنتز شده در مقایسه با مرجع، به پهن شدگی پیک در اثر کوچک بودن اندازه ذرات و نیز وجود کرنش (ε) و چگالی نابجایی شبکه ای (δ) به ترتیب با مقادیر 0102/0 و (line/m2) 1017× 715/1 نسبت داده شد. نتایج نشان می دهد که روش الکترولیز پلاسما یک روش ساده و کارآمد برای سنتز این نوع از ذرات است و نانوذرات تولید شده می توانند مواد امید بخشی در حوزه استفاده در باتری ها باشند.