08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی اثر حرکت سوقی یون بر شکل نانوذرات فرساب لیزری درون مایع
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حرکت سوق یونی، فرساب لیزری درون مایع، نانوذرات صنوبری.
سال 1400
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال ، علیرضا عبدی کیان

چکیده

در این مقاله، رشد نانوذرات در فرساب لیزری درون مایع با مکانیسم حرکت مداری محدود (یا OML) مورد شبیه سازی قرار می گیرد. فرض می شود که پلاسمای در حال انبساط فرساب دارای سرعت فراصوتی تا حد m/s 8000 باشد. نتایج محاسبات نشان می دهند که چنین سرعت سوقی باعث خواهد شد که شکل نانوذرات از حالت متقارن کروی خارج شده و به شکل صنوبری در بیاید. چنین نتیجه گرفته می شود که اگر رشد نانوذرات براساس نظریه باردارشدگی الکتریکی صحیح باشد آنگاه شکل نانوذرات حاصله در آزمایش واقعی نباید به صورت کروی و بلکه به شکل صنوبری باشد. از آنجا که چنین چیزی در نانوذرات سنتز شده از فرساب درون مایع مشاهده نشده است به نظر می آید که نظریه OML برای رشد نانوذرات قدری دچار تردید خواهد شد.