08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
پهن شدگی دوپلری خطِ تابش یک دوقطبی نوسانیِ مرتعش
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آنالیز فوریه، اثر دوپلر ارتعاشی، پهن شدگی خط، تابش دوقطبی، توزیع لاپلاس.
سال 1402
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این مقاله به پهن شدگی خط تابش یک دوقطبی الکتریکی نوسانی که در حال حرکت ارتعاشی نیز است و اثر دوپلر آن را دریافت می کند پرداخته می شود. ابتدا فرمول حاکم بر اثر دوپلر ارتعاشی و تاثیر آن بر فاز و میدان الکتریکی تابش دوقطبی به دست می آید. سپس، فرکانس های تولید شده در هر دامنه سرعت ارتعاشی و نیز میانگین گیری آماری آن بر روی تعداد بسیار زیادی نوسانگر با به کارگیری تابع توزیع بولتزمن به صورت عددی محاسبه می گردد. نشان داده می شود که برخلاف پهن شدگی دوپلری معمولی که دارای شکل خط گاوسی است، پهن شدگی ناشی از ارتعاش دارای شکل نوک تیز لاپلاسی می باشد. این اثر می تواند بنیان گذار نوع جدیدی از طیف سنجی اتمی و مولکولی در جامدات تلقّی گردد.