09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی پراکندگی نور از یک نانو سیم پلاسمونیکی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
شبیه سازی، پراکندگی، انتگرال سطحی
سال 1395
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این طرح به مسئله پراکندگی موج الکترومغناطیسی از یک نانوسیم پلاسمونیکی با استفاده از روش معادلات انتگرال سطحی به صورت عددی و شبیه سازی پرداخته می شود. ابتدا، معادلات انتگرالی جفت شده حاکم بر میدان های مجهول سطحی بر اساس معادلات انتگرالی استراتون-چو به دست می آیند، که خود این معادلات انتگرالی بر پایه معادلات ماکسول هستند. شبیه سازی ها نشان می دهند که در برهمکنش نور قطبیده TM با نانوسیم پلاسمونیکی در فرکانس های خاصی پلاسمون های سطحی در سطح نانو سیم تحریک شده و منتشر می شوند. در ادامه، توزیع میدان ها و نیز سطح مقطع پراکندگی برای نانوسیم هایی با مقاطع مختلف دایروی، بیضوی، و مستطیلی محاسبه می گردد.