09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل و کبالت و نانوکامپوزیت نیکل کبالت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روش عملیات گرمایی، فریت، کبالت، نانوذرات مغناطیسی، نیکل.
سال 1396
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران محمود ناصری ، مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این تحقیق خواص فیزیکی نانوذرات فریت نیکل و کبالت و نانوکامپوزیت نیکل کبالت که با روش عملیات گرمایی تهیه شده بودند مورد مقایسه قرار گرفته است. خواص ساختاری و مغناطیسی نانو فریت ها به ترتیب بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) مشخصه یابی شدند. نتایج XRD تشکیل فازهای بلوری مکعبی را برای هر سه نانوفریت تائید نمودند. تصاویر TEM تهیه شده از نانوذرات نشان دادند که اندازه نانوذرات فریت نیکل بین 7 تا 41 نانومتر ، نانوذرات فریت کبالت 14 تا 34 نانومتر و نانوذرات فریت نیکل کبالت 19 تا 140 نانومترمی باشند. نتایج VSM نشان داد که نانو ذرات هر سه فریت دارای رفتار فرومغناطیسی می باشند