09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانوترکیب Ag2O2/Ag2O/Ag2CO3 از طریق ایجاد تخلیه الکتریکی بین یک کاتد سوزنی و محلول آبی نیترات نقره در هوای معمولی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Ag2O2، الکترولیز پلاسما
سال 1397
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در پژوهش حاضر، فرایند تخلیه الکتریکی پین-به-محلول با یک پین فلزی (در اینجا مس) متصل به کاتد و محلول آبی نیترات نقره (با غلظت 3/0 مولار) در هوای متعارف مورد مطالعه تجربی قرار می گیرد. آزمایش نشان می دهد که به محض آغاز تخلیه الکتریکی پودر سیاه رنگی در محل تماس پلاسما با محلول تولید می شود و به تدریج سراسر محلول را فرا می گیرد. تصاویر FESEM گرفته شده نشان می دهند که این پودر متشکل از ذراتی با ابعاد کمتر از 50 نانومتر و نیز ذراتی با اندازه 600-300 نانومتر می باشد. از آنالیز XRD چنین استنباط می شود که ماده ساخته شده شامل Ag2O2، Ag2O و Ag2CO3 است که با نتایج آنالیز عنصری EDS نیز توافق دارد. طیف جذبی UV-Vis هم مؤید این مطلب است که محصول به دست آمده شامل نانو ترکیب سه تایی مذکور می باشد.