08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه عددی جمعیت ترازهای انرژی یون های لانتانیدی آلاییده شده در یک نانو بلور تبدیل بالای فرکانسی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تبدیل بالای لانتانیدی، معادله آهنگ.
سال 1397
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

دانستن اینکه در یک سیستم متشکل از تعداد زیادی اتم های مرتبط با هم، جمعیت ترازهای انرژی چقدر است می تواند بسیار کاربردی باشد. در این مقاله، یک ذره نانومتری از بلور NaYF4 که با یون های لانتانیدی Yb+3 و Er+3 آلاییده شده و عمل تبدیل بالای فرکانسی را انجام می دهد مورد مطالعه محاسباتی قرار می گیرد. توزیع یون های ناخالصی به صورت تصادفی فرض می شود و تحریک اپتیکی آنها و نقل و انتقال انرژی بین ترازهای اتمی از طریق معادلات آهنگ تک اتمی به هم جفت شده شبیه سازی می گردد. محاسبات نشان می دهد که جمعیت ترازهای انرژی، مقادیر تقریباً گسسته ای به خود خواهد گرفت. با این یافته می توان مدل های قوی تری برای بررسی چنین سیستم های آماری طراحی کرد.