08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز میکروپودر نیمه هادی Ag2O2 به روش الکترولیز پلاسما و مشخصه یابی اپتیکی آن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الکترولیز پلاسما، گاف انرژی، نیترات نقره، Ag2O2.
سال 1398
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

الکترولیز پلاسما از روش های نوین سنتز و فرآوری مواد است که در آن از برهمکنش پلاسما با محلول استفاده می گردد. در این مقاله، از یک چیدمان ساده تخلیه الکتریکی پین-به-الکترولیت با محلول آبی نیترات نقره در هوای معمولی استفاده شد. مشاهدات تجربی نشان داد که به محض شروع تخلیه الکتریکی و تشکیل پلاسمای هوا بین پین فلزی و سطح محلول، ماده سیاه رنگی در محل تماس پلاسما-محلول شروع به تشکیل می کند و به تدریج سراسر الکترولیت را فرا گرفته و در نهایت در کف ظرف ته نشین شده و جداسازی می گردد. آنالیز XRD نشان داد که ماده سنتز شده Ag2O2 است. از تصاویر FESEM مشخص شد که این پودر شامل ذرات میکرومتری است. طیف جذبی فرابنفش-مرئی-فروسرخ نزدیک (UV-Vis-MIR) این نمونه نشان داد که یک نیمه هادی با گاف انرژی eV94/0 – 9/0 است.