08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
فرایند موجبری با ضریب شکست تناوبی به وجود آمده در یک گاز مشتعل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گاز بوتان-پروپان مشتعل، متان، گرادیان دمایی، موجبری.
سال 1398
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این مقاله، انتشار نور (لیزر هلیوم-نئون و یا لامپ معمولی) از میان شعله های متناوب گاز بوتان-پروپان یا گاز شهری مورد تحقیق آزمایشگاهی قرار می گیرد. توزیع دمایی تناوبی ناشی از اشتعال باعث به وجود آمدن ضریب شکست دوره ای در گاز مشتعل می شود. این محیط اپتیکی متناوب همانند یک موجبر الکترومغناطیسی عمل می کند و نور را از لایه هایی که دارای شرط بازتابش داخلی کامل باشند هدایت کرده و به پرده مقابل می رساند. مشاهدات آزمایشگاهی نشان می دهند که ضریب شکست مرکز شعله گاز بوتان-پروپان قدری از ضریب شکست هوا بیشتر است ولی در گاز متان ضریب شکست هسته اشتعال کمتر از هوا می باشد. با این آزمایش به سادگی می توان مقدار ضریب شکست گازهای مشتعل را با دقت بالایی پیدا کرد.