08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه پاشندگی یک بلور فوتونی واقع در موجبر استوانه ای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بلور فوتونی، عبور و انعکاس نور، موجبر استوانه ای.
سال 1398
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این مقاله برهمکنش نور با یک قطعه بلور فوتونی یک بعدی واقع در یک موجبر استوانه ای با دیواره های رسانا مورد مطالعه تحلیلی و محاسباتی قرار می گیرد. ابتدا، مدهای قابل انتشار در یک موجبر استوانه ای (با مقطع مستطیلی) و رابطه پاشندگی آن ذکر می گردد. سپس، ضرایب عبور و انعکاس از لایه های تناوبی ضریب شکست (بلور فوتونی) قرار گرفته در موجبر با استفاده از اپتیک ماتریسی به صورت تحلیلی پیدا می شوند. با به دست آمدن ضریب عبور و مقایسه آن با مورد فضای آزاد، تاثیر دیواره های موجبر بر رابطه پاشندگی بلور فوتونی مشخص می گردد. این دو رابطه پاشندگی در فرکانس های خیلی بالاتر از فرکانس قطع مانند هم بوده ولی در فرکانس های نزدیک به آن تفاوت های واضحی با هم دارند.