03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش های وزن دهی پیوسته و غیر جهت دار به منظور تعدیل عدم قطعیت و افزایش موفقیت در تعیین اهداف اکتشافی پهنه نطنز
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
وزن دهی پیوسته، تعیین اهداف
سال 1401
پژوهشگران مهیار یوسفی

چکیده

تلفیق نتایج حاصل از روش های مختلف اکتشافی، مدل سازی پتانسیل معدنی نامیده می شود که هدف آن شناسایی نواحی امیدبخش و اهداف اکتشافی در بخش های کوچک تری از محدوده مورد مطالعه است. طرح حاضر با هدف استفاده از روش های جدید تعیین اهداف اکتشافی در پهنه نطنز اجرا گردیده است. به این منظور پس از جمع آوری و آماده سازی داده ها، مطالعات زمین شناسی اقتصادی به منظور بررسی تیپ های محتمل کانی سازی در پهنه انجام گردید. سپس بر اساس مهمترین تیپ های احتمالی کانی سازی شامل اسکارن، پورفیری، طلای کوه-زایی، ذخایر مس تیپ مانتو، ذخایر رگه ای و برخی از سایر تیپ ها مانند اپی ترمال و IOCG، آهن و منگنز رسوبی، مس رسوبی و می سی سی پی، پردازش داده های زمین شناسی، ساختاری، سنجش از دور و ژئوشیمیایی به منظور استخراج اثرها و عوارض معرف هر یک از تیپ های محتمل فوق انجام گردید. در مرحله بعد، از روش های جدید وزن دهی پیوسته به منظور تولید لایه های شاهد استفاده شد و پس از تلفیق آنها به کمک روابط و توابع مربوطه نظیر میانگین هندسی، مدل های پتانسیل معدنی برای هر یک از تیپ های فوق تولید گردیدند. در مرحله نهایی با بررسی جزعیات محدوده های با ارزش پیش بینی بالا، اهداف اکتشافی مراحل بعدی در مقیاس های 1:5000 و 1:25000 با مجموع مساحت حدود 10 تا 14 درصد از کل پهنه معرفی شدند. با توجه به داده های در دسترس و مدل سازی های صورت گرفته و همچنین روش های جدید به کار گرفته شده، نتایج بسیار امیدوار کننده و قابل اعتمادی به دست آمده اند و پیشنهاد می شود مناطق معرفی شده جهت اکتشافات بیشتر در دستور کار قرار گیرند.