01 خرداد 1403
مسيب زهره وند

مسیب زهره وند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-هندسه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی محض - هندسه ، صنعتی امیرکبیر ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: گروههای تبدیلات و کمیت های غیرریمانی در هتدسه فینسلر
 • فوق لیسانس ریاضی محض گرایش هندسه ، صنعتی امیرکبیر ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: هندسه میدانهای برداری فضاهای مینکوفسکی و کاربردهای آنها
 • لیسانس ریاضی محض ، بوعلی سینا ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • هندسه دیفرانسیل
 • هندسه ریمانی
 • هندسه فینسلر
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mosayeb Zohrehvand (2023) On a class of conformally flat (alpha,beta )-metrics with special curvature properties Journal of Finsler Geometry and its Applications: 4-2; 1-21
2
Mosayeb Zohrehvand (2022) IPHP TRANSFORMATIONS ON TANGENT BUNDLE OF A RIEMANNIAN MANIFOLD WITH RESPECT TO A CLASS OF LIFT METRICS eurasian mathematical journal: 13-2; 82-92
3
Mosayeb Zohrehvand (2022) IFHP Transformations on the Tangent Bundle with the Deformed Complete Lift Metric International Electronic Journal of Geometry: 15; 153-159
4
Mosayeb Zohrehvand (2021) IFPHP transformations on the tangent bundle with the deformed complete lift metric Journal of Finsler Geometry and its Applications: 2; 103-113
5
Mosayeb Zohrehvand (2021) On the existence of 3-dimensional Berwald manifolds Journal of Finsler Geometry and its Applications: 2; 86-95
6
Mosayeb Zohrehvand (2021) IFP transformations on the cotangent bundle with the modified Riemannian extension Journal of Finsler Geometry and its Applications: 1; 27-38
7
Mosayeb Zohrehvand (2020) Projective vector fields on the tangent bundle with the deformed complete lift metrics Balkan Journal of Geometry and Its Applications: 25-2; 170-178
8
Mosayeb Zohrehvand (2020) IFHP TRANSFORMATIONS ON THE TANGENT BUNDLE OF A RIEMANNIAN MANIFOLD WITH A CLASS OF PSEUDO-RIEMANNIAN METRICS COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES: 73; 170-178
9
Mosayeb Zohrehvand (2020) Infinitesimal Projective Transformations on the Tangent Bundle of a Riemannian Manifold with a Class of Lift Metrics International Electronic Journal of Geometry: 13; 50-60
10
Mosayeb Zohrehvand (2017) ON INFINITESIMAL PROJECTIVE TRANSFORMATIONS OF THE TANGENT BUNDLE WITH THE COMPLETE LIFT OF A FINSLER METRIC Journal of the Indonesian Mathematical Society: Vol. 23, No. 1; 1-12
11
Mosayeb Zohrehvand, Hassan Maleki (2016) On general (α, β)-metrics of Landsberg type INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS: 13-6; 1-13
12
Mosayeb Zohrehvand (2012) On the non-Riemannian quantity H of an (α,β)-metric DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS: 29-5; 392-404
13
Mosayeb Zohrehvand (2011) On projectively related of two special classes of (α,β)-metrics DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS: 29; 660-669
مقاله ارائه‌شده
1
Mosayeb Zohrehvand (2023) G.R.C. OF EXPONENTIAL (α, β)-METRICS WITH ALMOST VANISHING Xi-CURVATURE The 12th Seminar on Geometry and Topology, Iran, Tabriz
2
Mosayeb Zohrehvand (2022) Locally dually flatness of a class of (α, β)-metrics , Iran, Behshahr
3
Mosayeb Zohrehvand (2021) Paraholomorphically projective vector fields on the tangent bundle with the deformed complete lift metric The 11th Seminar On Geometry And Topology, Iran, Yasouj
4
Mosayeb Zohrehvand (2021) Projective vector fields on the cotangent bundle of a manifold 51 st Annual Iranian mathematics conference, Iran, Kashan
5
مسیب زهره وند (1397) مدل فركتالي تومور سرطاني (منحني كوچ ) و چگونگي پخش دارو با استفاده از نانوذرات چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، ایران، تهران
6
مسیب زهره وند (1397) استفاده از مدل فركتال براي توصيف رياضي بافت سرطاني دومین همایش ملی پژوهشهای نوین ریاضیات، ایران، بروجرد
7
حسن ملکی، مسیب زهره وند (1395) ديناميك نمادين دو بعدي چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی و آمار، ایران، کرج
8
Mosayeb Zohrehvand (2015) On General (alpha,beta )-metrics of Landsberg Type 8th Int'l Seminar on Geometry & Topology, Iran, Tehran
9
Mosayeb Zohrehvand (2015) On H-curvature a special class of (alpha,beta )-metrics 2nd National Conference on Mathematics and its Applications, Iran, Malayer
10
Mosayeb Zohrehvand (2014) On the H-curvature of Einstein (alpha,beta)-metrics The 7th seminar on Geometry & Topology, Iran, Tehran
11
Mosayeb Zohrehvand (2012) Projective vector fields on tangent bundle of Finsler manifolds International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012), Iran, Tabriz
12
Mosayeb Zohrehvand (2009) WARPED PRODUCT OF COMPLEX FINSLER MANIFOLDS The 5th Seminar on Geometry and Topology, Iran, Sanandaj
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مسیب زهره وند، حسن ملکی (1396) بررسي (آلفا، بتا)-متريك هاي تعميم يافته از نوع لندسبرگي دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
کتاب
1
مسیب زهره وند، علی ختن لو (1400) مباني ماتريس ها و جبر خطي شابک:978-622-7187-09-0
سخنرانی
1
Mosayeb Zohrehvand (2017) Projective relation and projective vector fields on Finsler manifolds دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

 • رئیس گروه آموزش های آزاد، کاربردی و الکترونیکی (1398 - 1399)
 • مدیرگروه ریاضی (1391 - 1397)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر