07 اسفند 1402
مرتضي چوبين

مرتضی چوبین

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات-سیستم
تلفن: +989107465137 , +988132355492, داخلی 514
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق مخابرات-سیستم ، بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین ، ایران (1392 - 1398)
    عنوان رساله: آشکارسازی و تخمین مشارکتی در شبکه های حسگر بی سیم با منابع محدود
  • فوق لیسانس مهندسی برق مخابرات-سیستم ، تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه: ادغام تصاویر تک رنگ ماهواره IKONOS با ابر طیفی با استفاده از موجک مناسب
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مرتضی چوبین، محمد بشیرگنبد (1402) ارزيابي كارايي مدل هيدرولوژيكي IHACRES و شبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش بيني جريان در رودخانه بختياري پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: 27; 115-122
2
3
مرتضی چوبین (1401) بهبود ارسال و خطاي شبكه هاي حسگر بيسيم چند آنتنه با استفاده از قابليت برداشت انرژي فصلنامه علمی تخصصی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر: جلد 2 شماره 3; 81-89
4
مرتضی چوبین (1401) شناسايي پلاك خودرو به كمك تكنيك هاي يادگيري عميق و الگوريتم YOLO 4 فصلنامه علمی تخصصی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر: جلد2 شماره1; 57-62
5
Morteza Choubin (2020) Optimization of distributed detection in energy harvesting wireless sensor networks with multiple antenna fusion center Transactions on Emerging Telecommunications Technologies: Volume31, Issue3; p. 1 –18
6
Morteza Choubin (2019) Collaborative data aggregation using multiple antennas sensors and fusion centre with energy harvesting capability in WSN IET Communications: Volume 13, Issue 13; p. 1971 – 1979
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی چوبین (1402) طبقه بندي تصاوير OCT با رويكرد تطبيقي آموزش شبكه هاي يادگيري عميق دوازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، ایران¡ تهران
2
مرتضی چوبین (1402) بهينه سازي تخصيص منابع در شبكه هاي MIMO-NOMA با استفاده از برداشت انرژي دوازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، ایران¡ تهران
3
مرتضی چوبین (1401) تجزيه وتحليل رديابي پروتكل هاي احراز هويت RFID پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران¡ اصفهان
4
مرتضی چوبین (1401) بررسي شبكه هاي يادگيري كلاسيك در طبقه بندي مؤلفه P300 به منظور استفاده در سيستم هاي واسط مغز و رايانه پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، ایران¡ تهران
5
مرتضی چوبین (1401) مقايسه عملكرد شبكه CNN2D با الگوريتم ماشين هاي كلاسيك در تشخيص P300 پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، ایران¡ تهران
6
مرتضی چوبین (1401) بهبود ارسال و خطاي شبكه هاي حسگر بي سيم چند آنتنه با استفاده از قابليت برداشت انرژي هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، ایران¡ تهران
7
مرتضی چوبین (1401) شناسايي پلاك خودرو به كمك تكنيك هاي يادگيري عميق و الگوريتم YOLO 4 هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، ایران¡ تهران
8
مرتضی چوبین (1399) بهبود مصرف توان همكارانه بين گره ها باقابليت برداشت انرژي در حسگرهاي چند آنتنه با استفاده از تئوري بازي ها در شبكه حسگري بي سيم چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، ایران¡ اهواز
9
مرتضی چوبین (1399) استفاده از مشاركت بين حسگرهاي چند آنتنه براي بهبود نرخ ارسال شبكه حسگر بي سيم باقابليت برداشت انرژي چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، ایران¡ اهواز