07 اسفند 1402
محمد مرادي

محمد مرادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی تجزیه (1384 - 1390)
  • فوق لیسانس شیمی تجزیه (1382 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • جداسازی و استخراج
  • کروماتوگرافی
  • اسپکتروسکوپی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Rouhollah Karimi, Azam Shiri, Mohammad Moradi (2022) Effects of polysaccharide-based coatings on postharvest storage life of grape: measuring the changes in nutritional, antioxidant and phenolic compounds Journal of Food Measurement and Characterization: 16 (1); 1-12
3
4
Rouhollah Karimi, Azam Shiri, Mohammad Moradi (2021) The novel edible coating based on chitosan and gum ghatti to improve the quality and safety of ‘Rishbaba’ table grape during cold storage Journal of Food Measurement and Characterization: 15(3); 1-12
5
6
7
hadi Beiginejad, Mohammad Moradi (2018) Thermodynamic and Mechanistic Study of the Electrochemical Oxidation of Rosmarinic Acid JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY: 165; H698-H704
8
Dariush Souri, Mohammad Moradi (2016) Thermoelectric power measurements of xSb-(60-x)V2O5-40TeO2 glasses Journal of Electronic Materials: 45; 307-311
9
10
مقاله ارائه‌شده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه شیمی کاربردی (1395 - 1399)
  • مدیر مسئول مجله " پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه" (1391 - ادامه دارد)
  • سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ملایر (1391 - 1393)
  • مدیرگروه شیمی کاربردی (1390 - 1391)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر