07 اسفند 1402
محمد رضايي

محمد رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان همدان- دانشگاه ملایر- دانشکده فنی و مهندسی- طبقه دوم- اتاق 12
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی معدن- اکتشاف ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران (1391 - 1395)
  عنوان رساله: ارائه الگوریتمی بهبود یافته برای مدل سازی وارون داده های میدان پتانسیل
 • فوق لیسانس مهندسی معدن- اکتشاف ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: کاربرد فن آوری داده های ماهواره ای در اکتشاف مناطق انرژی زمین گرمایی در بخش مرکزی ایران (محلات) و اعتبارسنجی نتایج با استفاده ازداده های مغناطیس هوایی و ژئوشیمیایی
 • لیسانس مهندسی معدن- اکتشاف ، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ، ایران (1383 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • ژئوفیزیک اکتشافی
 • مدل سازی وارون
 • سنجش از دور
 • اکتشاف منابع طبیعی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Mohammad rezaie (2023) Focusing inversion of gravity data with an error function stabilizer JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS: 208; 104890
3
4
Mohammad rezaie (2022) Joint Iterative Migration of Gravity and Magnetic Data with Focusing Constraint PURE AND APPLIED GEOPHYSICS: 179; 1209-1223
5
Mohammad rezaie (2021) Sequential joint inversion of gravity and magnetic data via the cross-gradient constraint GEOPHYSICAL PROSPECTING: 69(7); 1542-1559
6
Mohammad rezaie (2021) Fast focusing iterative migration of magnetic anomalies Acta Geophysica: 69; 1215-1224
7
Mohammad rezaie (2021) 3D Inversion of Magnetic Amplitude Data with Sparseness Constraint PURE AND APPLIED GEOPHYSICS: 178; 2111-2126
8
9
10
11
Mohammad rezaie (2020) A sigmoid stabilizing function for fast sparse 3D inversion of magnetic data Near Surface Geophysics: 18; 149-159
12
13
Mohammad rezaie (2019) 3D non-smooth inversion of gravity data by zero order minimum entropy stabilizing functional PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS: 294; 106275
14
محمد رضایی (1398) تعيين مرز توده هاي معدني با استفاده از فيلتر انحناي تانسور گراديان هاي گراني روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن: 19; 95-105
15
16
17
18
19
20
Mohammad rezaie (2017) A new method for 3-D magnetic data inversion with physical bound journal of mining and environment: 8(3); 501-510
21
Mohammad rezaie (2017) 3D gravity data-space inversion with sparseness and bound constraints journal of mining and environment: 8(2); 227-235
22
Mohammad rezaie (2017) 3D modelling of Trompsburg Complex (in South Africa) using 3D focusing inversion of gravity data JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES: 130; 1-7
23
Mohammad rezaie (2016) Fast 3D inversion of gravity data using solution space priorconditioned lanczos bidiagonalization JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS: 136; 42-50
24
Mohammad rezaie (2016) Fast 3D Focusing Inversion of Gravity Data Using Reweighted Regularized Lanczos Bidiagonalization Method PURE AND APPLIED GEOPHYSICS: 174(1); 359-374
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته