03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز منگنز وانادات با ساختار کره ای پوشش برای استفاده بعنوان ماده الکترودی با عملکرد ابرخازنی زیاد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
منگنز وانادات، ساختار کرهای، سلژل، هیدروترمال، خازنهای الکتروشیمیایی.
سال 1401
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

خازن های الکتروشیمیایی بدلیل داشتن دانسیته توان بالا، سیکل پذیری زیاد و دانسیته انرژی مطلوب در سال های اخیر برای استفاده در سیستم های ذخیره و انتقال انرژی مورد توجه قرار گرفته اند. اکسیدهای فلزی دوتایی بدلیل داشتن خواص مورفولوژیکی مطلوب و عملکرد ابرخازنی بهتر، مورد توجه محققان قرار برای ساخت الکترود قرار گرفته اند. در این پژوهش ماده الکترودی منگنز وانادات (Mn2V2O7) با استفاده از روش دو مرحله ای سل ژل و هیدروترمال سنتز شد. سپس تست های مشخصه یابی XRD، FT-IR و SEM جهت تعیین خواص کریستالوگرافیکی و مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گرفتند. تست های مشخصه یابی نشان دادند که ماده الکترودی Mn2V2O7 با مورفولوژی میکروکره توخالی بدست آمدند. با انجام تست های الکتروشیمیایی CV، GCD و EIS، مشخص شد که الکترود Mn2V2O7 دارای عملکرد عالی ابرخازنی با ظرفیت ویژه خازنی F/g 401 در دانسیته جریان A/g 1 است. این عملکرد مربوط به اثر هم افزایی اکسید های منگنز و وانادیوم می باشد که تخلخل و سایت های فعال لازم جهت انجام واکنش انتقال بار را فراهم می کنند.