03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییس شکل هندسی نانوذرات در لایه های نانوساختار کبالت سلنید با تغییر دما در موجبرها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رسوبگیری از محلول شیمیائی، دمای رسوبگیری، گاف انرژی نوری، تغییر شکل هندسی
سال 1401
مجله دفاع هوا فضائی
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

در این کار نقش دما در تغییر شکل هندسی نانوذرات کبالت سلنید بررسی شده است. داده های آزمایشگاهی نشان داده است که دما نقش تعیین کننده ای روی اندازه گاف انرژی نواری و شکل هندسی آنها دارد. روش ساده ای را برای ساخت لایه های نانوساختار کبالت سلنید با روش رسوب گیری از محلول شیمیائی به کار برده شده است. لایه های نازک نانوساختار کبالت سلنید با ابزارهای اندازه گیری مانند پراش اشعه ایکس جهت تعیین نوع ساختار، EDX برای آنالیز عنصری، میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مشاهده ریخت شناسی لایه ها و اسپکتروسکوپی جذب ناحیه مرئی – فرابنفش برای اندازه گیری گاف انرژی نواری استفاده نموده ایم. تصاویر میکروسکوپ الکترونی تغییر شکل نانوذرات را تحت تأثیر دما به خوبی نشان می دهد.