03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مشخصه یا بی فریتهای نیکل-گرافن به عنوان تغییرفازدهنده امواج الکترومغناطیسی در رادارها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فریت اسپینل، فریت نیکل گرافن، شیفت دهنده فاز، آنتن آرایه فاز
سال 1401
مجله دفاع هوا فضائی
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

Synthesis and Characterization of Nickel Graphene Ferrites as a Phasechanger of Electromagnetic Waves in Radars