05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
گیاه شناسی )فیزیولوژی و رده بندی گیاهی(
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
گیاه، فیزیولوژی، آناتومی، تشریح، شناسایی، رده بندی.
سال 1395
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

مجموعه حاضر حاصل سالها تدریس، تجربه و تلاش نویسندگان بوده و با توجه به نیاز دانشجویان به شناخت بهتر گیاهان مهم و پرکاربرد در رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی نویسندگان را بر آن داشت تا مجموعه مناسبی را تدوین و تالیف نمایند تا سهم اندکی در اعتلای هر چه بیشتر کشور عزیزمان ایران داشته باشند. این کتاب در سه بخش شامل بخش اول، آناتومی و مورفولوژی گیاهی که در فصل اول به شرح آن پرداخته شده است. بخش دوم ، فیزیولوژی گیاهی که از فصل دوم تا هفتم مباحث مختلف فیزیولوژیکی شرح داده شده است و بخش سوم کتاب مربوط به رده بندی گیاهی می باشد که از فصل هشتم تا فصل دهم به طور کامل به اصول شناسایی ، رده بندی و شرح تیره های مهم گیاهی می پردازد. با توجه به حجم کتاب، بخش مربوط به تصاویر گونه های گیاهی شرح داده شده در فصل دهم به طور کامل در قسمت ضمیمه (پیوست) با ذکر شمارهء تصویر در متن و پیوست آمده است. در پایان بر تمام بزرگواران، اساتید و دانشجویان عزیز واضح است که هیچ کتاب و اثری کامل و بی عیب نیست و قطعا مجموعه حاضر نیز بدون اشکال و ایراد نمی باشد. لذا از تمامی عزیزان خاضعانه خواهشمندیم هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را نسبت به این کتاب از طریق رایانامه به آدرس Mousarasouli@gmail.com با نویسندگان در میان گذاشته تا در چاپ های بعدی مورد توجه قرار گیرد. در پایان از تمامی عزیزان و کسانی که ما را یاری نمودند تا این کتاب به نتیجه برسد کمال تشکر و قدردانی را داریم.