05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه آناتومی گونهHeliotropium noeanumدراستان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آناتومی، کرک، روزنه، کانال رزینی، Heliotropium noeanum .
سال 1396
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

گونه Heliotropiumnoeanumمتعلق به جنس Heliotropiumو تیره Boraginaceae می باشد. این گونه به دلیل دارا بودن آلکالوئید های پیرولیزیدین گونه ای سمی است که تا کنون از نظر ویژگی های آناتومیک مورد بررسی قرار نگرفته است.هدف این پژوهش بررسی ویژگی های آناتومیک این گونه گیاهی بوده است که به این منظور بافت شناسی برگ و ویژگی های تشریحی ساقه مورد بررسی قرار گرفت. بافت شناسی برگ از جمله ویژگی های مهم تشریحی محسوب می شود که شامل مطالعه اپیدرم، مزوفیل و بافت های آوندی می باشد.ویژگی های تشریحی ساقه نیز از دیگر صفات مهم رده بندی در گیاهشناسی محسوب می شود . برای انجام پژوهش گونه مورد نظر از روستای ورکانه همدان جمع آوری شد و برگ و ساقه پس از برش گیری ،رنگ آمیزی شد و زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی های 4x، 10x، 40x، 100x مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..در این بررسی ها مشاهده شد که مغز ساقه (Pith) چهار گوش می باشد.کانال های رزینی در ساقه مشاهده شد. برگ ساختارساب-بیفاشیالدارد و دارای کریستال های اگزالات کلسیم است.کرک ها ساده و غیر غده ای می باشند. در بررسی ساقه پیت(Pith) به شکل چهار ضلعی و کانال های رزینی زیر لایه اپیدرم مشاهده گردید.دسته های آوندی به صورت استوانه ای پیوسته دور مغز را فرا گرفته و آوند آبکش به سمت بیرون و آوند چوب به سمت مغز ساقه قراردارند. کرک از نوع ساده بود و نوع روزنه آنموسیتیک مشاهده گردید.