05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص آنتی باکتریال غلظت های مختلف گیاه دارویی مینای پرکپه (T. polycephalumL.)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
T. polycephalum، خواص آنتی باکتریال، عصاره اتانولی.
سال 1396
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

گونه Tanacetum polycephalum (مینای پرکپه) متعلق به قبیله Anthemideae و تیره Asteracea است که بصورت خودرو در استان همدان رشد می کند. در طب سنتی خواص متفاوت و زیاد درمانی بر ضد Tanacetum بیماری های عفونی برای آن ذکر شده است. با این وجود مطالعات آنتی باکتریال کمی در مورد آن تاکنون صورت گرفته است. انجام شد. گیاهان مورد نظر در مرحله T. polycephalum بنابراین این پژوهش با هدف بررسی خواص آنتی باکتریال گونه گلدهی از شهر تویسرکان جمع آوری شد و خواص آنتی باکتریال عصاره اتانولی گیاه روی دو سویه گرم مثبت و دو سویه گرم 1گرم 1و 12 12 ،1 منفی باکتری ها بررسی شد. بررسی ها نشان داد که هیچ هاله عدم رشدی در دیسک های تهیه شده با 115 1 گرم عصاره ازعصاره گیاه روی محیط باکتریهای گرم مثبت و منفی وجود نداشت اما در مورد دیسک های تهیه شده با 16 T. polycephalum گیاهی تنها در باکتریهای گرم مثبت هاله عدم رشد مشاهده شد. این پژوهش تاثیر آنتی باکتریایی گونه روی سویه های باکتری گرم مثبت را نشان داد که می توان از این عصاره گیاهی در صنایع غذایی استفاده نمود.