05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آناتومی ساقه و برگ گونه Tanacetum parthenium
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Tanacetum parthenium، آناتومیکی، کرک، روزنه، پارانشیم.
سال 1396
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

گونه گیاه دارویی بابونه کبیرTanacetum parthenium متعلق به تیره Asteracea و قبیله Anthemideae و جنس Tanacetum هستند که بصورت خودرو در استان همدان رشد می کند. در طب سنتی خواص متفاوت و زیاد درمانی برای آنها ذکر شده است. با این وجود تاکنون بررسی های دقیق آناتومیکی کمی روی آنها صورت گرفته است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه شاخص های اناتومیکی این گونه انجام شد و برای این منظور گونه گیاهی مورد نظر از شهر همدان جمع آوری شد. نتایج به دست آمده از بررسی های آناتومیکی در برش عرضی ساقه نشان داد در تمام مقاطع عرضی سطح مقطع مضرس، اپیدرم تک لایه با سلول های تقریباً منظم، کلانشیم به صورت تیغه ای، فیبر آبکش کپه ای و لایه شبکه آندودرمی یک لایه و در برگ نوع روزنه آنموسیتیک(نوع آلاله ای) می-باشد. . بدلیل رشد گونه T. parthenium در مناطق شیب دار و مرطوب و در کنار آب، وجود روزنه های هم سطح با اپیدرم می تواند سازگار با محیط باشد. در اطراف هر روزنه تقریباً 3 تا 4 سلول همراه قرار داشت. در برش عرضی برگ این گونه کرک ها از نوع چند سلولی و تک سلولی مشاهده شد. کرک های چند سلولی دارای سلول های انتهایی طویل بودند که بیشتر به صورت گرزی، چکشی قابل مشاهده بود.