01 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی محض - جبر ، فردوسی مشهد ، ایران (1382 - 1387)
  عنوان رساله: درجه جابجایی گروه های متناهی و ایزوکلینیسم گروه ها
 • فوق لیسانس ریاضی محض ، فردوسی مشهد ، ایران (1380 - 1382)
 • لیسانس ریاضی محض ، فردوسی مشهد ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • نظریه گروه ها، نظریه گراف، نظریه کدگذاری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رشید رضایی (1402) يك رده از كدهاي دواديك پاددوري روي حلقه F_q+vF_q و توسيع آن ها مدل سازی پیشرفته ریاضی: 13; 106-115
2
Rashid Rezaei (2023) On codes over product of finite chain rings Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences: 41; 145-155
3
Rashid Rezaei (2022) Isodual codes over F_q from a multiplier Cryptography and Communications-Discrete-Structures Boolean Functions and Sequences: 14 (5); 973-982
4
سعید باقری (بازنشسته)، رشید رضایی (1400) كدهاي دوري اريب $F_{p^m}(F_{p^m}+uF_{p^m})$-جمعي از طول $2p^s$ مدل سازی پیشرفته ریاضی: 11 (4); 626-638
5
Rashid Rezaei (2021) On self-dual skew cyclic codes of length $p^s$ over $F_p^m + uF_p^m$ DISCRETE MATHEMATICS: 344; 112569
6
Rashid Rezaei (2021) MacWilliams identity for linear codes over finite chain rings with respect to homogeneous weight Bulletin of the Korean Mathematical Society: 58; 1163–1173
7
Rashid Rezaei (2021) On the commutativity degree of a group algebra Afrika Matematika: 32; 1137-1145
8
Rashid Rezaei (2020) The equivalence graph of the comaximal graph of a group Quasigroups and Related Systems: 28; 89-100
9
Saeid Bagheri, Rashid Rezaei (2018) REDUCTION GRAPH AND ITS APPLICATION ON ALGEBRAIC GRAPHS ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS: 3; 729-751
10
Rashid Rezaei (2017) THE GRAPH OF EQUIVALENCE CLASSES AND ISOCLINISM OF GROUPS Bulletin Of The Iranian Mathematical Society: 43; 10
11
Rashid Rezaei (2016) Commuting elements with respect to the operator ∧ in infinite groups Bulletin of the Korean Mathematical Society: 53; 1353-1362
12
Rashid Rezaei (2014) On the multiple exterior degree of finite groups Mathematica Slovaca: 64; 859-870
13
Rashid Rezaei (2014) ON THE MULTIPLE EXTERIOR DEGREE OF FINITE GROUPS Mathematica Slovaca: 64 (4); 859-870
14
15
Rashid Rezaei (2013) The Exterior Degree of a Pair of Finite Groups Mediterranean Journal of Mathematics: 10; 1195-1206
16
Rashid Rezaei (2013) Some consequences of the equation [x^n,y]=1 on the structure of a compact group JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY: 50 (1); 161-171
17
Rashid Rezaei (2012) Commuting Powers and Exterior Degree of Finite Groups JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY: 49 (4); 855-865
18
Rashid Rezaei (2011) n-th relative nilpotency degree and relative n-isoclinism classes Carpathian Journal of Mathematics: 27 (1); 123-130
19
Rashid Rezaei (2011) On the Exterior Degree of Finite Groups COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: 39; 335-343
20
Rashid Rezaei (2009) On the commutativity degree of compact groups ARCHIV DER MATHEMATIK: 93; 345-356
21
Rashid Rezaei (2007) On the Relative Commutativity Degree of a Subgroup of a Finite Group COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: 35; 4183-4197
مقاله ارائه‌شده
1
Rashid Rezaei (2023) Cyclic codes of length p^s over F_p^m+uF_p^m+u^2F_p^m+u^3F_p^m 54th Iran's annual mathematics conference (IAMC), Iran, Zanjan
2
Rashid Rezaei (2022) Some bounds on commutativity degree of a group algebra , Iran, Behshahr
3
Rashid Rezaei (2021) Some of skew cyclic codes of length p^s over F_{p^m}+uF_{p^m} 52nd Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Kerman
4
رشید رضایی (1394) درجه جابجايي زيرگروه نسبي گروه متناهي دومین همایش ملی ریاضیات وکاربردهای آن، ایران، ملایر
5
Rashid Rezaei (2012) On the Relative Commutativity Degree of Compact Groups National Conference on Mathematics and its Applications, Iran, Malayer
6
Rashid Rezaei (2012) On the Multiple Commutativity Degree of Compact Groups , Iran, Tehran
7
Rashid Rezaei, Mohammadreza Alimoradi (2010) A Note on Degree of Theta Pairs of Finite Groups , Iran, Mashhad
8
Rashid Rezaei (2008) On the Commutativity Degree of Compact Groups , Iran, Tehran
9
Rashid Rezaei (2008) A Note on Relative Isoclinism Classes of Compact Groups ISCHIA GROUP THEORY 2008, ITALY, Naples
10
Rashid Rezaei (2007) On the Relative Commutativity Degree of a Subgroup of a Finite Group Advances in Group Theory and Applications 2007, ITALY, Lecce
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1399) گراف هم ماكسيمال يگ گروه
9
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1396) مطالعه روي كدهاي Z_p^rZ_p^s-جمعي
10
11
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1396) گراف كلاس هاي هم ارزي و ايزوكلينيسم گروه ها
12
13
14
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1394) گراف ناجابجايي گروه هاي پوچتوان
15
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1394) ماتريس مولد و دوگان كد هاي Z_2Z_4-خطي
16
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1394) كدهاي Z_2Z_4-جمعي هم وزن
17
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1393) گراف غير پوچتوان يك گروه
18
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1392) اعداد خوشه اي گراف‎ هاي ناجابجايي گروه هاي خاص
19
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1392) گراف ناجابجايي نسبي يك گروه متناهي
20
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1392) گراف هاي غير n-پوچ نسبي گروه هاي متناهي
21
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1392) n- امين گراف ناجابجايي نسبي گروه هاي متناهي
22
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) درجه جابجايي زيرگروه گروه هاي متناهي
23
24
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) گراف جابجايي در گروه جبرها
25
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) گراف غيردوري گروه‏ هاي موضعاً غيردوري
26
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) گراف ناجابجايي گروه هاي غيرآبلي
27
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) درجه نرمال بودن زيرگروه گروه هاي متناهي
28

دانشجویان

 • عاطفه حسنوند
  نام و نام خانوادگی: عاطفه حسنوند
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض - جبر
  رساله: گراف هم ماکسیمال یگ گروه
 • مهدي ورمزيار
  نام و نام خانوادگی: مهدی ورمزیار
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض - جبر
  رساله: گراف کلاس های هم ارزی و ایزوکلینیسم گرو هها
 • عبدالله چاشياني
  نام و نام خانوادگی: عبدالله چاشیانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض - جبر
  رساله: درجه ی جابجایی یک گروه جبر
 • مريم ايزدي
  نام و نام خانوادگی: مریم ایزدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض - جبر
  رساله: کدهای دوادیک پایادوری روی F_q و کاربردشان برای کدهای خوددوگان نسبت به ضرب داخلی متقارن
 • مينا معيني
  نام و نام خانوادگی: مینا معینی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض - جبر
  رساله: اتحاد مک ویلیامز برای کد های خطی روی حلقه های زنجیری نسبت به وزن همگن
 • مريم باجلان
  نام و نام خانوادگی: مریم باجلان
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض - جبر
  رساله: بررسی کدهای خطی روی حاصل ضرب حلقه های زنجیری
 • رقيه محمدي حصاري
  نام و نام خانوادگی: رقیه محمدی حصاری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض - جبر
  رساله: کدهای دوری اریب خوددوگان از طول $p^s$ روی حلقه ی $\mathbb{F}_{p^m}+u\mathbb{F}_{p^m}$}
 • محبوبه حسين آبادي
  نام و نام خانوادگی: محبوبه حسین آبادی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض - جبر
  رساله: کدهای دوری اریب $F_{p^m}F_{p^m}[u^2]$-جمعی از طول $2p^s$
 • عصمت جان بزرگي
  نام و نام خانوادگی: عصمت جان بزرگی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: درجه نرمال بودن زیرگروه گروه های متناهی
 • معصومه رستمي
  نام و نام خانوادگی: معصومه رستمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: گراف ناجابجایی گروه های غیرآبلی
 • فروغ قطره ساماني
  نام و نام خانوادگی: فروغ قطره سامانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: گراف غیردوری گروه‏ های موضعاً غیردوری
 • وحيد عبدالملكي
  نام و نام خانوادگی: وحید عبدالملکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: گراف جابجایی در گروه جبرها
 • نرگس نصيري زاده
  نام و نام خانوادگی: نرگس نصیری زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: درجه جابجایی زیرگروه گروه های متناهی
 • ساره ده نمكي
  نام و نام خانوادگی: ساره ده نمکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: تعیین مرتبه p-گروه های غیر آبلی متناهی به وسیله گراف ناجابجایی
 • رقيه پيرمرادي راد
  نام و نام خانوادگی: رقیه پیرمرادی راد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: گراف های غیر n-پوچ نسبی گروه های متناهی
 • زهرا احمدوند شاهوردي
  نام و نام خانوادگی: زهرا احمدوند شاهوردی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: n- امین گراف ناجابجایی نسبی گروه های متناهی
 • سميه سيار نصر آبادي
  نام و نام خانوادگی: سمیه سیار نصر آبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: گراف ناجابجایی نسبی یک گروه متناهی
 • سعيد نژاد خلفي
  نام و نام خانوادگی: سعید نژاد خلفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: اعداد خوشه ای گراف‎ های ناجابجایی گروه های خاص
 • فاطمه رستمي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه رستمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: گراف غیر پوچتوان یک گروه
 • زهره محمد اصغري
  نام و نام خانوادگی: زهره محمد اصغری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: کدهای دوری روی حلقه ی $\f{F_2[u]}{u^4-1}$ و کاربرد آنها روی کدهای DNA
 • نرگس رضائي
  نام و نام خانوادگی: نرگس رضائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: کدهای Z_2Z_4-جمعی هم وزن
 • نوشين سوري
  نام و نام خانوادگی: نوشین سوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: ماتریس مولد و دوگان کد های Z_2Z_4-خطی
 • آسيه چابك هفشجاني
  نام و نام خانوادگی: آسیه چابک هفشجانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: گراف ناجابجایی گروه های پوچتوان
 • اكرم جابري رحيم
  نام و نام خانوادگی: اکرم جابری رحیم
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: کدهای تفکیک پذیر با بیشترین فاصله ‎(MDS)‎ روی Z_2 و Z_2×Z_4
 • حميدرضا كرمي
  نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: کدهای Z_2Z_4-جمعی به طور صوری خوددوگان
 • حسين مولوي
  نام و نام خانوادگی: حسین مولوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: مطالعه روی کدهای Z_p^rZ_p^s-جمعی
 • كرم ظفري
  نام و نام خانوادگی: کرم ظفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض - جبر
  پایان نامه: ساختار کدهای Z_2Z_2^s-جمعی ماتریس مولد و توازن سنجی و کران روی مینیمم فاصله
بیشتر