30 فروردین 1403
راضيه زارع گنبدي

راضیه زارع گنبدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-گرانش و کیهان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1391 - 1395)
  • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1387 - 1389)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Raziyeh Zaregonbadi (2023) Cosmological Solutions of Chameleon Scalar Field Model EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C: 83; 16
2
Raziyeh Zaregonbadi (2022) Cosmic acceleration and geodesic deviation in chameleon scalar field model European Physical Journal C: Particles and Fields: 82; 12
3
Raziyeh Zaregonbadi (2021) Dark matter from symmetron field European Physical Journal Plus: 136; 12
4
Raziyeh Zaregonbadi (2019) Cosmic acceleration via space-time-matter theory MODERN PHYSICS LETTERS A: 34; 12
5
Raziyeh Zaregonbadi (2016) Dark matter from f (R,T) gravity PHYSICAL REVIEW D: 94; 9
6
Raziyeh Zaregonbadi (2016) Cosmic acceleration from matter–curvature coupling GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION: 48; 22
مقاله ارائه‌شده
1
راضیه زارع گنبدی (1401) مدل انرژي تاريك نظريه گرانشي f(R,T) بیست و نهمین کنفرانس بهاره فیزیک، ایران، تهران
پایان‌نامه