01 خرداد 1403
سعيد باقري (بازنشسته)

سعید باقری (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر-کیلومتر 4 جاده اراک-دانشگاه ملایر- دانشکده علوم ریاضی- گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی جبر
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی محض ، دانشگاه هانریش هاین دوسلدورف ، آلمان (1383 - 1387)
  عنوان رساله: روابط الحاقی بین تابعگون های Hom و تانسور برای جبرهای شبه-هاپف
 • فوق لیسانس ریاضی محض ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1370 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: V-حلقه های تعمیم یافته و نظریه تاب
بیشتر

علایق پژوهشی

 • نظریه حلقه ها و مدول ها، نظریه رسته ها، جبرهای (شبه-) هاپف، نظریه جبری گراف ها، نظریه جبری کدگذاری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Saeid Bagheri (2022) Skew Cyclic Codes of Length p^s over F_{p^m} + uF_{p^m} Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science: 46; 1469-1475
2
Saeid Bagheri (2022) On modules in which every finitely generated submodule is a kernel of an endomorphism COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: 51; 841-858
3
سعید باقری (بازنشسته)، رشید رضایی (1400) كدهاي دوري اريب $F_{p^m}(F_{p^m}+uF_{p^m})$-جمعي از طول $2p^s$ مدل سازی پیشرفته ریاضی: 11 (4); 626-638
4
Saeid Bagheri (2021) Distributive lattices and some related topologies in comparison with zero-divisor graphs categories and general algebraic structures with applications: 14(1); 223-243
5
6
Saeid Bagheri (2018) The Annihilator Graph of a 0-Distributive Lattice transactions on combinatorics: 7(3); 1-18
7
Saeid Bagheri (2018) SEMISIMPLE DIMENSION OF MODULES Communications of the Korean Mathematical Society: 3; 711-719
8
Saeid Bagheri, Rashid Rezaei (2018) REDUCTION GRAPH AND ITS APPLICATION ON ALGEBRAIC GRAPHS ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS: 3; 729-751
9
Saeid Bagheri (2014) Adjunctions of Hom and Tensor as Endofunctors of (Bi-) Module Categories Over Quasi-Hopf Algebras COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: 42(2); 488-510
10
Saeid Bagheri (2012) Hom-Tensor Adjunctions for (Quasi-) Comodule algebras Journal of Mathematical Sciences: 186(5); 701-705
11
Saeid Bagheri (2012) Hom-Tensor Relations for Two-sided Hopf Modules over Quasi-Hopf Algebras COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: 40(9); 3257-3287
پایان‌نامه
1
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1399) گراف هم ماكسيمال يگ گروه
2
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1396) مطالعه روي كدهاي Z_p^rZ_p^s-جمعي
3
4
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1396) گراف كلاس هاي هم ارزي و ايزوكلينيسم گروه ها
5
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1394) گراف ناجابجايي گروه هاي پوچتوان
6
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1394) ماتريس مولد و دوگان كد هاي Z_2Z_4-خطي
7
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1394) كدهاي Z_2Z_4-جمعي هم وزن
8
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1393) گراف غير پوچتوان يك گروه
9
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1392) اعداد خوشه اي گراف‎ هاي ناجابجايي گروه هاي خاص
10
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1392) گراف ناجابجايي نسبي يك گروه متناهي
11
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1392) گراف هاي غير n-پوچ نسبي گروه هاي متناهي
12
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1392) n- امين گراف ناجابجايي نسبي گروه هاي متناهي
13
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) درجه جابجايي زيرگروه گروه هاي متناهي
14
15
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) گراف جابجايي در گروه جبرها
16
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) گراف غيردوري گروه‏ هاي موضعاً غيردوري
17
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) گراف ناجابجايي گروه هاي غيرآبلي
18
رشید رضایی، سعید باقری (بازنشسته) (1391) درجه نرمال بودن زيرگروه گروه هاي متناهي

دانشجویان

 • بهرام اميرسرداري
  نام و نام خانوادگی: بهرام امیرسرداری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض-جبر
  رساله: رده هایی از حلقه ها با شرایط زنجیری
 • مهتاب كوهي كرهرودي
  نام و نام خانوادگی: مهتاب کوهی کرهرودی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض-جبر
  رساله: برخی گراف های وابسته به یک مشبکه دارای عضو صفر
 • حامد رضايي
  نام و نام خانوادگی: حامد رضایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض-جبر
  رساله: کدهای \Theta-پایادوری اریب از طول p^s روی حلقه F_{p^m}+uF_{p^m}
 • پگاه نيشابوري
  نام و نام خانوادگی: پگاه نیشابوری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی محض-جبر
  رساله: بررسی زیرمدول های متناهی مولد یک مدول
 • الهام شيخ نجدي
  نام و نام خانوادگی: الهام شیخ نجدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-جبر
  پایان نامه: گراف ایدآل های پوچساز یکدیگر حلقه های جابجایی با گونای مثبت و متناهی
 • طاهره عبدي
  نام و نام خانوادگی: طاهره عبدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-جبر
  پایان نامه: ایدآل های اول مینیمال و دورها در گراف ایآل های پوچ ساز
 • حميدرضا عيوضي
  نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عیوضی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-جبر
  پایان نامه: بررسی گراف هم-مقسوم علیه صفر یک حلقه جابجایی
 • فريبا رضائي عقيل
  نام و نام خانوادگی: فریبا رضائی عقیل
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-جبر
  پایان نامه: رده بندی گراف ایده آل های پوچ ساز یکدیگر حلقه جابجایی
 • نسرين امين
  نام و نام خانوادگی: نسرین امین
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-جبر
  پایان نامه: روابط بین حلقه های منظم قوی و حلقه های منظم ضعیف با تعمیم هایی از V- حلقه ها
 • حديث نيازي
  نام و نام خانوادگی: حدیث نیازی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-جبر
  پایان نامه: کدهای خود-دوگان روی Z_2\times Z_4
 • الهام رضافر
  نام و نام خانوادگی: الهام رضافر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-جبر
  پایان نامه: بررسی بعضی نتایج مهم اخیر در زمینه زیرمدول های اول
 • فاطمه عالي نژاد
  نام و نام خانوادگی: فاطمه عالی نژاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-جبر
  پایان نامه: چه وقت گراف پوچساز یک حلقه جابجایی مسطح یا چنبره ای است؟
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو افتخاری بنیاد خیرین حامی دانشگاه ملایر (1397 - ادامه دارد)
 • نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه در کمیسیون موارد خاص دانشگاه ملایر (1396 - 1397)
 • سرپرست حوزه ریاست دانشگاه ملایر (1396 - 1396)
 • عضو کارگروه تدوین برنامه آموزشی دانشگاه ملایر (1394 - 1397)
 • عضو شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه ملایر (1394 - 1397)
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در دانشگاه ملایر (1394 - 1394)
 • عضو شورای بررسی موارد خاص استانی (1394 - 1401)
 • عضو کارگروه تدوین برنامه راهبردی ده ساله دانشگاه ملایر (1394 - 1397)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ملایر (1393 - 1396)
 • عضو کمیته علمی همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در دانشگاه ملایر (1391 - 1391)
 • دبیر علمی کارگاه جبر و کاربردهای آن در دانشگاه ملایر (1390 - 1391)
 • مسئول راه اندازی دانشکده علوم پایه دانشگاه ملایر (1387 - 1388)
 • عضو کمیته ترفیع مجتمع آموزش عالی ملایر(وابسته به دانشگاه بوعلی سینا) (1381 - 1401)
 • عضو شورای پژوهشی مجتمع آموزش عالی ملایر(وابسته به دانشگاه بوعلی سینا) (1380 - 1381)
 • مدیر گروه ریاضی مجتمع آموزش عالی ملایر(وابسته به دانشگاه بوعلی سینا) (1380 - 1383)
 • معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی ملایر(وابسته به دانشگاه بوعلی سینا) (1379 - 1380)
 • سرپرست دانشکده تربیت دبیر ملایر( دانشگاه بوعلی سینا) (1378 - 1379)
 • مدیر گروه ریاضی دانشکده تربیت دبیر ملایر(وابسته به دانشگاه بوعلی سینا) (1377 - 1378)
 • معاون اداری مالی دانشکده تربیت دبیر ملایر(وابسته به دانشگاه بوعلی سینا) (1376 - 1378)
بیشتر