07 اسفند 1402
يحيي نورمحمدي نجف آبادي

یحیی نورمحمدی نجف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فلسفه -حکمت متعالیه
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی حکمت متعالیه ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، ایران (1391 - 1395)
  عنوان رساله: حرکت در مجردات از منظر فلسفه اسلامی، کتاب و سنت
 • فوق لیسانس فلسفه ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی مبانی فلسفی کثرت گرایی در گفتمان سنت گرایی با تاکید بر اندیشه های سید حسین نصر
 • لیسانس فلسفه ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، ایران (1381 - 1386)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فلسفه اسلامی
 • کلام
 • فلسفه اخلاق
 • کلام جدید
 • تفسیر
 • اخلاق
 • فلسفه علوم انسانی
 • فقه و حقوق
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1402) مقايسه تطبيقي ادراك معنا در پوزيتيويسم و فلسفه اسلامي نسیم خرد: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17 - بهمن 1402; صفحه 111-130
2
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1402) حركت در مجرَّدات از منظر روايات اسلامي معرفت فلسفی: سال بیست و یکم، شماره چهارم، پیاپی 82، زمستان 1402; 25 - 42
3
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1402) تبيين ابعاد شخصيت سعيد بن جبير معرفت: سال سی و دوم، شماره هشتم، پیاپی 311، آبان 1402; 71 - 80
4
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1402) بررسي تطبيقي ديدگاه اشاعره و ملاصدرا در نحوه فاعليت الهي و غيرالهي با توجه به قاعده: «لامؤثر في الوجود الا الله» پژوهش های هستی شناختی: دوره 12، شماره 23، شهریور 1402; 15-30
5
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1402) بررسي تطبيقي نظريه اخلاق كانت و هگل نسیم خرد: 16; 131-144
6
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1401) آسيب شناسي و بررسي وضعيت متون درسي دانش منطق در حوزه علميه قم نسیم خرد: 14; 60-70
7
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1401) بررسي ثبات يا حركت در مجرَّدات از منظر آيات شريفه قرآن كريم اندیشه نوین دینی: 69; 195-215
8
9
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1401) آسيب شناسي و بررسي وضعيت متون درسي «دانش عرفان نظري» در حوزة علمية قم دو فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی: 25; 57 - 72
10
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1401) معيارها و شاخص هاي تدوين كتاب درسي و محتواي آموزشي استاندارد دو فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی: 23; 79-92
11
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1401) گونه شناسي روايات تفسيري امام علي (عليه السلام) با تاكيد بر تفسير روايي نورالثقلين فصلنامه مطالعات علوم قرآن: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11; صفحه 64-97
12
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1401) بررسي ديدگاه اشاعره و ملاصدرا در قاعده: «لامؤثر في الوجود الا الله » اندیشه فلسفی: جلد 2 شماره 3; 12-1
13
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1400) بررسي تقسيم مخلوقات به مجرد و مادي از منظر آيات شريفه قرآن و روايات معرفت کلامی: 25; 55-72
14
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1399) پيدايش نفس از نگاه فيلسوفان مشاء، صدرالمتألهين و استاد فياضي معرفت فلسفی: 44; 71 - 98
15
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1398) بررسي تقسيم موجود به مجرد و مادي در فلسفه و تعريف آنها معرفت فلسفی: 64; 27 - 42
16
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1397) حركت در مجردات بر پايه مباني فلسفه اسلامي پژوهش های فلسفی: 25; 253 - 283
17
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1396) نقد و بررسي استدلال هاي فيلسوفان بر اثبات ثبات و نفي حركت در مجردات معرفت فلسفی: 58; 33 - 50
18
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1396) تبيين تكامل برزخي بر اساس مباني فلسفي صدرالمتألهين معرفت کلامی: 19; 61 - 73
19
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1392) مفهوم و هويت شناسي وحي در اديان ابراهيمي معرفت: 195; 77 - 88
20
21
22
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1391) تحليل و بررسي معيار حقانيت در اديان معرفت ادیان: 10; 85 - 96
مقاله ارائه‌شده
1
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1402) معناشناسي، روش شناسي و راهكار عملي تقريب بين مذاهب اسلامي از نگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره) سی هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، ایران¡ تهران
2
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1400) نقش طبيعت در تكون انسان از منظر ابن سينا و ملاصدرا بیست و پنجمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، با موضوع «فلسفه و تعامل جهان و انسان»، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1400) مجموعه تك نگاريهاي نقد مباني معرفتي معرفت شناسان غربي معاونت پژوهش حوزه علمیه قم - انجمن علمی معرفت شناسی
3
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1400) بررسي تقسيم مخلوقات به مجرد و مادي در آيات شريفه قرآن و روايات دانشگاه ملایر
4
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1400) تاليف تكنگاري معرفت شناسان غربي(دكارت) انجمن علمی معرفت شناسی حوزه علمیه قم
پایان‌نامه
کتاب
1
یحیی نورمحمدی نجف آبادی (1401) مدخل «ملائكه»

سوابق اجرایی

 • عضو هیات تحریره مجله (1397 - 1398)
 • دبیر آموزش گروه فلسفه جامعه الزهرا س (1395 - 1399)
 • دبیر آموزش گروه فلسفه موسسه امام خمینی ره (1392 - 1393)
بیشتر

گالری تصاویر

عكس شخصي