05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد ظرفیت ذخیره سازی دی اکسید کربن در مخازن زیر زمینی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
محاسبه ظرفیت ذخیره سازی ،گاز کربن دی اکسید، سفره آب شور،مخازن تخلیه شده نفت وگاز ، ذخیره سازی CO2
سال 1400
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

بدون تردید گازهای گلخانهای ترکیبات زیانآوری برای محیط زیست هستند. امروزه این موضوع پذیرفته شده است که انتشار گازهای گلخانهای که از احتراق سوختهای فسیلی حاصل میشوند، موجب بالا رفتن دمای سطح کره زمین میگردد. از طرفی در میان انواع مختلف گازهای گلخانهای، گاز دی اکسید کربن سهم عمدهای در ایجاد این اثرات نامطلوب در فضای پیرامون کره زمین دارد. ذخیره CO2در مخازن یکی از موثرترین راههای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که مبتنی بر مکانیسم های به دام افتادن ساختاری و چینه شناسی، به دام انداختن گاز باقیمانده، به دام انداختن انحلالی و به دام انداختن معدنی است. مسئله این مقاله، برآوردظرفیت ذخیره سازی گاز کربن دی اکسید در یک مخزن میباشد. روش های مختلفی برای محاسبه ظرفیت ذخیره سازی دی کربن اکسید در مخازن تخلیه شده از نفت و گاز، در سفره های آب شور و همچنین در بستر زغال سنگها وجود دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. درباره مقیاسهای مختلف و همچنین برآورد ظرفیت ذخیره سازی موثر به روش مدل خزنده، روش قیاس و روش انجمن راهبردی جداسازی کربن( )CSLFمورد بررسی قرار گرفته است در میان این روش ها روش قیاس مناسب تر میباشد