05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
معیارهای انتخاب مکان ذخیره سازی دی اکسیدکربن در سفره های آب شور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مکانیابی، ذخیره سازی دی اکسیدکربن، کاهش گازهای گلخانه ای، سفره های آبشور
سال 1400
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

یکی از روش های معمول کاهش گازهای گلخانه ای، تزریق و حبس گاز دی اکسید کربن در لایه های ساختاری زمین است. گزینش سایت ذخیره سازی قبل از عملیات تزریق در لایه های ساختاری زمین یکی از گام های اساسی در این روش است، که می تواند یکی از شروط موفقیت در ذخیره سازی گاز دی اکسیدکربن در زمین باشد. انتخاب سایت ذخیره سازی و تعیین خصوصیات آن جهت اطمینان از رفتار ایمن سایت در طول ذخیره سازی و حبس گاز دی اکسیدکربن بسیار ضروری می باشد. در اکثر منابع روش های متعددی برای انتخاب یک سایت ذخیره سازی در نظر گرفته می شود، ولی به طور کلی اکثر این روش-ها با یکدیگر مشابه هستند. گزینش سایت ذخیره سازی گاز دی اکسیدکربن شامل چندین هدف می باشد، که از طریق لیستی از معیارها بیان می شود. درمورد روش انتخاب سایت ذخیره سازی، بطور کلی می توان معیارهایی برای شناسایی در نظر گرفت و آنها را به دو دسته تحت عنوان "معیارهای قاتل" و "معیارهای توصیف کننده ی سایت" طبقه بندی کرده، که ترکیب این دو معیار منجر به شناسایی پتانسیل سایت ها و انتخاب مناسب ترین آنها جهت تزریق و حبس گاز دی اکسیدکربن می شود