05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرپذیری کارکردهای زیست محیطی نانومواد از پارامترهای مطرح در علم نانو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو ، روش ساخت، راندمان
سال 1394
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

موضوع علم نانو تولید، شناخت خصوصیات و کاربردهای نانو مواد است. در این تحقیق کاربردهای زیست محیطی نانو مواد بررسی شده و با توجه به تحقیقات اخیر تأثیر روش های مختلف تولید نانو مواد بر راندمان های به دست آمده در کاربردهای زیست محیطی ارائه شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، روش تولید نانومواد حتی بیش از اندازه و مورفولوژی آنها بر راندمان کاربرد زیست محیطیشان تاثیرگذار بوده است. همچنین نانو مواد تولیدی با روش های تولید در فاز مایع و در فاز گاز به دلیل همگنی، بیشترین مصرف را در کاربردهای زیست محیطی داشته اند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته می توان نانو ذرات تولیدی با روش های سل ژل و سنتز فیزیکی بخار را برای مصارف فوتوکاتالیستی زیست محیطی پیشنهاد کرد