05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف هیدروکربنهای نفتی از پساب پالایشگاه نفت با استفاده از جاذبهای طبیعی، بررسی سینتیک و ایزوترم جذب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
TPH، لانگ مایر، فرندلیچ، تمکین، دوبینین رادوشکویچ، پوست بادام، پوست گردو
سال 1394
مجله مهندسی عمران شریف
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

پساب پالایشگاه های نفتی شامل طیف وسیعی از آلاینده های سخت تجزیه پذیر هستند که فرآیند جذب سطحی با جاذب های ارزان و در دسترس روشی مناسب برای تصفیه آنها به حساب می آید. در این تحقیق از کربن فعال تهیه شده از پوست های بادام و گردو استفاده شد و اثر عوامل pH، زمان تماس و غلظت جاذب بر راندمان حذف مجموع هیدروکربن های نفتی بررسی گردید. بیشترین راندمان در 8=pH، با غلظت کربن فعال gr/L 5 و پس از گذشت 2 ساعت از زمان تماس برابر 85 درصد بدست آمد. داده های تعادلی جذب با مدل های ایزوترم لانگ مایر، فرندلیچ، تمکین و دوبینین رادوشکویچ مقایسه گردید و بیشترین مقدار ضریب همبستگی برای مدل فرندلیچ بدست آمد که حاکی از ناهمگنی سطح جاذب بود. بر اساس مدل لانگ مایر، حداکثر ظرفیت جذب سطحی تک لایه کربن فعال پوست بادام و گردو به ترتیب mg/gr 83 و mg/gr 59 برآورد شد. سینتیک جذب نیز از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت نمود.