05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی تولید کربن فعال از پوست بادام در جذب آلاینده های محلول نفتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کربن فعال، فعال سازی شیمیایی، هیدروکربن های نفتی، جذب سطحی، پوست بادام
سال 1391
مجله آب و فاضلاب
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

کربن فعال، محصول ارزشمندی است که کاربردهای زیست محیطی و صنعتی بسیاری دارد و لذا تولید آن از مواد زائد کم ارزش، یک اقدام اقتصادی – زیست محیطی محسوب می شود. با توجه به تعدد عوامل موثر بر خواص جذبی کربن فعال تولیدی، جهت شناخت عوامل اصلی تاثیرگذار و بهینه سازی فرایند تولید کربن فعال، از طراحی آزمایش به روش تاگوچی استفاده شد. بر اساس تحلیل نتایج در این روش، نسبت آغشتگی و عامل فعالساز در مقایسه با سایر عوامل به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عدد یدی کربن فعال پوست بادام داشتند. در این تحقیق با بهینه سازی فرایند فعال سازی شیمیایی پوست بادام درختی، کربن فعال با عدد یدی mg/gr 1331 تولید شد. آزمایشات جذب نشان داد که سینتیک جذب هیدروکربن های محلول نفتی روی کربن فعال پوست بادام از واکنش مرتبه دوم تبعیت کرده و نزدیک به 95 درصد جذب طی 30 دقیقه اول اتفاق افتاده است. همچنین داده های ایزوترم جذب از مدل ایزوترم فرندلیچ به خوبی تبعیت کردند