05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از زغال پوسته گردو به عنوان جاذب در حذف فلوراید از آب آشامیدنی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی ، حذف فلوراید ، زغال، پوسته گردو ، آبهای آشامیدنی
سال 1387
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

بر اساس یافته های پزشکی غلظت بیش از 1/5 میلی گرم بر لیتر فلوراید در آبهای آشامیدنی برای سلامتی انسانها مضر می باشد و لذا در استاندارد 1 میلی گرم بر لیتر گزارش شده است .جهت حذف / منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی حداکثر غلظت مجاز فلوراید در آبهای آشامیدنی 5 فلوراید از آبهای آشامیدنی از روشهای متعددی استفاده شده است اما با توجه به این که مواد زائد بیولوژیکی، ارزان قیمت بوده و در طبیعت فراوان یافت می شود، حذف فلوراید محلول در آب از طریق جذب بر روی این مواد می تواند روشی مناسب و ارزان برای این منظور باشد.برهمین اساس در این تحقیق، پودر تهیه شده از زغال پوسته گردو به عنوان جاذب یون های محلول فلوراید به صورت ناپیوسته مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. طی آزمایشات انجام شده ، اثرات پ.هاش. محلول، اندازه ذرات جاذب ، غلظت جاذب در محلول و زمان تماس بر میزان جذب فلوراید مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جذب یون های محلول فلوراید به میزان قابل توجهی به پ.هاش. محلول ، اندازه ذرات جاذب و زمان تماس بستگی دارد . در شرایط بهینه که اندازه قطر ذرات جاذب در محدوده 0/15 تا 0/25 میلیمتر، غلظت در محلول برابر 2 گرم بر لیتر، زمان تماس در حدود 90 دقیقه و پ.هاش. اولیه محلول بر روی 7 تنظیم شده بود ، راندمان جذب فلوراید در حدود 56 % بدست آمد