05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موثر بر جذب یون های محلول فلوراید توسط زغال پوسته بادام
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی ، حذف فلوراید ، زغال، پوسته بادام
سال 1385
مجله بنا (انجمن مهندسی راه و ساختمان)
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

بر اساس یافته های پزشکی غلظت بیش از 1/5 میلی گرم بر لیتر فلوراید در آبهای آشامیدنی برای سلامتی انسانها مضر می باشد و لذا در استاندارد منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی حداکثر غلظت مجاز فلوراید در آبهای آشامیدنی 1/5 میلی گرم بر لیتر گزارش شده است .جهت حذف فلوراید از آبهای آشامیدنی از روشهای متعددی استفاده شده است اما با توجه به این که مواد زائد بیولوژیکی، ارزان قیمت بوده و در طبیعت فراوان یافت می شود، حذف فلوراید محلول در آب از طریق جذب بر روی این مواد می تواند روشی مناسب و ارزان برای این منظور باشد.برهمین اساس در این تحقیق، پودر تهیه شده از زغال پوستة بادام به عنوان جاذب یون های محلول فلوراید به صورت ناپیوسته مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. طی آزمایشات انجام شده ، اثرات .پ هاش. محلول، اندازه ذرات جاذب ، غلظت جاذب در محلول و زمان تماس بر میزان جذب فلوراید مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جذب یون های محلول فلوراید به میزان قابل توجهی به .پ هاش. محلول ، اندازه ذرات جاذب و زمان تماس بستگی دارد . در شرایط بهینه که اندازه قطر ذرات جاذب در محدوده 0/15 تا 0/25 میلیمتر ، غلظت جاذب در محلول برابر 3 گرم بر لیتر، زمان تماس در حدود 90 دقیقه .پ و هاش. اولیه محلول بر روی 7 تنظیم شده بود ، راندمان جذب فلوراید در حدود %61 بدست آمد